Zebrain ger fler möjlighet till coaching
Zebrain är Nordens första digitala plattform med coachingmetodiken som grund. En vision med lanseringen var att demokratisera mental styrka genom att ge fler möjlighet att ta del av metodiken.
HR-tech 8 Jun 2022 kl: 09:00

Zebrain ger fler möjlighet till coaching

Andra än chefer bör ha möjlighet till coaching. Det var en av utgångspunkterna när den digitala plattformen Zebrain lanserades för drygt ett år sedan. I dag låter ett 60-tal företag sina medarbetare öka välmående, prestation och motivation med hjälp av plattformens ständigt växande coachingprogram.

Förra året visade en stor Gallup-undersökning att endast 18 procent av medarbetarna i svenska företag ansåg sig vara engagerade i sina jobb. Samtidigt har den psykiska ohälsan, med sjukskrivningar som följd, ökat de senaste åren.

Anna Bloth Karling

Anna Bloth Karling, grundare och vd på Zebrain, som själv länge använt sig av coaching för att öka sitt välmående och prestera bättre var övertygad om att siffrorna skulle se bättre ut om fler medarbetare fick ta del av stödet.

– Coaching är en väldigt välbeprövad företeelse och det finns klara belägg för att det ger fin avkastning och sätter ordentlig fart på personens uthållighet och motivation samt påverkar stressnivåer och självledarskap väldigt positivt. Men coaching har tidigare mest erbjudits till personer högt upp i företaget, säger hon.

När coronapandemin gjorde sitt intåg blev det ytterligare en anledning att erbjuda en plattform som kunde få medarbetare och ledare att nå sin fulla potential. I juni 2020 grundade Bloth Karling Zebrain tillsammans med två kompanjoner med erfarenhet inom tech och coaching.

– Vi insåg att många bolag och människor skulle få utmaningar på grund av viruset. Vi såg att ledarskap, energinivåer och stressnivåer skulle påverkas negativt.

I dag – knappt 1,5 år efter lanseringen – har Zebrain ett 60-tal företagskunder som använder abonnemangsplattformen. Över 1 000 coachmöten har ägt rum och företaget växer med i snitt 20 procent i månaden.

– Det är en bred blandning av bolag. Både stora och små i många olika branscher. Mottagandet har varit fantastiskt. Det är verksamheter där ledningen förstått att både företaget och dess affärer stärks om medarbetarna mår bättre och får tillgång till mer av sin potential, säger Anna Bloth Karling.

Det är enkelt att ge samtliga medarbetare i företaget tillgång till den helt digitala tjänsten. Genom en beteendeanalys får medarbetarna lära känna sig själva. Här mäts potentialen genom att titta på individens nuläge i relation till önskat läge inom områdena självinsikt, grundenergi, motivation och självledarskap.

– Plattformen i sig fungerar som en digital coach.

Företagen köper också till coachlicenser som kan rotera bland medarbetarna. Medarbetaren träffar då en coach via video i plattformens egen videolösning. Träffarna sker med täta intervaller – i vanliga fall varannan vecka – under två till tre månaders tid innan licensen går vidare till en kollega.

– Det har visat sig att beteendeförflyttning har att göra med frekvens, att det blir bättre och får igång energinivåerna om man gör det ofta.

Anna Bloth Karling lyfter fram att det i dag finns ett 30-tal certifierade coacher i plattformen med gedigen erfarenhet från näringslivet som till exempel chefer eller experter inom olika områden. Individen får alltid flera coacher att välja mellan. Samtliga är utvalda utifrån individens mätning och vilket område
personen vill utvecklas inom.

– Coacherna är specialister på klientens utvecklingsprocess. Coachen guidar, pushar, ställer frågor och fungerar som en katalysator, vilket de är enormt duktiga på. Aktuell data visar att fyra av fem av våra klienter sover bättre efter tre månader. 45 procent har ökat sin förmåga att sätta tydliga mål på arbetet och 30 procent har fått bättre självinsikt.

Läs mer på Zebrains hemsida här.