Viktigt med ett långsiktigt perspektiv i hållbarhetsarbetet
Ledarskap 12 Jan 2023 kl: 11:03

Viktigt med ett långsiktigt perspektiv i hållbarhetsarbetet

Hur jobbar man bäst med hållbarhet idag hur ska man tänka för att arbetet inte bara ska bli hållbart i realtid utan också fungera långsiktigt? Någon som kan svara på dessa frågor är Sandra-Stina Vesterlund, entreprenör och expert inom affärsutveckling och hållbarhet. Med flerårig erfarenhet bakom sig som bland annat yngsta externa kvinnan någonsin att bli VD för ett industriellt storbolag har Sandra-Stina coachat och utvecklat ett flertal företag, exempelvis IncRev och Doxa plast. Personal & Ledarskap träffade Sandra-Stina för ett samtal om vad som inspirerar henne, hur man blir sin egen största supporter och vilka tendenser hon ser framåt i hållbarhetsbranschen.

Vad fick dig att börja intressera dig för hållbarhetsfrågor?
–När jag arbetade som företagsledare blev jag medveten om de begränsade resurser som oftast finns. Med min bakgrund inom plastindustrin började jag intressera mig för hållbarhet och de möjligheter som finns när de kommer till produktutveckling och material. Svensk industri är vana att snabbt ställa om, och det gör att de finns så mycket potential. Min pappa kommer ifrån Norrland och min mamma från Finland och på båda släkternas sida fanns en förmåga att ta hand om begränsade resurser. Min uppväxt har gett mig en fascination över hur man löser resursbrist och tar hand om sina tillgångar. Förr var det vanligare att ha ett mer hållbart tänk, och jag tror de finns mycket att inspireras av i de.

Vilka tips har du att ge till företag som inte är i gång med ett aktivt hållbarhetsarbete idag eller är precis i startgroparna?
–Jag brukar ha som en första ansats att inte bara tänka ”hållbarhet” utan även ”långsiktighet”. Det finns en viktig skillnad i de som är nyttig att lära sig. Hållbarhet är något vi kan se effekterna av i realtid, det sker här och nu. Men för att kunna skapa en förändring som består är de viktigt att titta på det långsiktiga perspektivet. Förändring sker inte över en natt och de är viktigt att företag också säkerställer att deras investeringar räcker i tio, tjugo år framåt. Då får hållbarhetsarbetet en chans att skapa en skillnad på riktigt.


Gällande trender för 2023 så tror Sandra-Stina att vi kommer få se många nya förslag på energi-innovationer. Faktorer som låg fossil påverkan kommer att vara viktiga såväl som det totala behovet av energi. Det kommer också komma ännu mera krav på informationstransparens, där företag mer specifikt behöver redovisa hur de jobbar med hållbarhet. Sedan kommer vi också kunna se mer materialinnovation, med nya sätt att ta fram och sörja för material. Bland annat genom återvinning och mer och mer framställning inom landsgränser. Exempelvis utökad närodlad produktion.


Sandra-Stina lyfter också att innovation föds fram genom kris och risk. En osäker omvärld och ekonomi driver ofta motivation till att bli kreativ och hitta alternativa lösningar. Hon berättar att det som inspirerar henne i det dagliga arbetet är människor med en stor vilja och ett stort driv. Som företagsledare och extern styrelseledamot jobbar hon mycket med fokusområden och har sett att det går att påverka om modet bara finns.


– Många sitter på bra idéer men den stora utmaningen är att ta det vidare till konkreta steg. Att få vara med på den resan är väldigt inspirerande och en stor del av mitt jobb går ut på att öppna upp ledarskapet för nya perspektiv. Ett av dem är kundkravet som blivit en alltmer betydande konkurrensfaktor idag. Kunderna vill se ett hållbarhetstänk och ett ansvar hos företag, och det är en viktig nämnare att adressera, säger Sandra-Stina.


Vilka råd kan du ge till unga tjejer som drömmer om att driva stora bolag och göra en liknande resa som du gjort?
Det finns massa regler som sätts upp både hos en själv och av andra. Mitt råd är att våga utmana reglerna och tänka utanför boxen. Unika idéer kräver unika människor som kan utföra något som ingen annan gjort tidigare.


Sandra-Stina vill också ge rådet att våga ifrågasätta givna strukturer och skaffa dig förebilder som du kan delge dina drömmar.
– Jag har befunnit mig i många sammanhang där mina ambitioner har dömts ut som ”för snabba” eller att jag varit ”för konsekvent”. Men jag valde att inte lyssna på de rösterna, utan såg till att omge mig med människor som trodde på mig. Bara för att något inte fungerat för en person betyder det inte att de inte kan fungera för dig!