Varför hittar inte företag personal att anställa?
Rekrytering 31 Aug 2022 kl: 09:00

Varför hittar inte företag personal att anställa?

Många företag och organisationer har stora utmaningar med att finna nya medarbetare, samtidigt som det råder arbetslöshet. En av förklaringarna till utmaningarna att hitta ny personal är de föråldrade metoderna och krav som finns vid rekryteringar.

Det finns ett stort rekryteringsbehov inom exempelvis restaurangbranschen, andra serviceyrken, vårdsektorn och expansiva regioner som exempelvis nordligaste delen av landet. Trots detta upplever många företag stora utmaningar med att rekrytera personal. Initiativet ”Jobbfestivalen” äger rum i Kungsträdgården den 14 september 2022, med ambitionen att belysa de utmaningar och begränsningar som finns med att hitta ny personal.

Diskussionen leds av Josefin Malmer från HOME of Recruitment. I panelen sitter entreprenören och journalisten Anna Bergholtz, Anne Buckard, VD på Maximus Sweden AB, Poya Gholami, COO på Zynca, Therese Liljeqvist, VD och ägare av Waxholms Hotell, Maria Mindhammar, Generaldirektör på Arbetsförmedlingen samt Tove Möller från The Accessible Society.

– En majoritet av de som är inskrivna som arbetssökande står idag långt ifrån arbetsmarknaden och behöver stärka sin kompetens genom utbildning och praktik för att få ett jobb. För att lösa utmaningarna på arbetsmarknaden behöver vi alla hjälpas åt. Som arbetsgivare kan man exempelvis försöka sänka sina krav och därmed ge fler chans att få ett arbete”, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

– Jag kommer aldrig att glömma när jag gjorde praktik på radion. Min handledare berättade efteråt om sina förväntningar. Han trodde inte att jag skulle kunna klara av jobbet i och med att jag är blind. Det slutade med att han fick erkänna sina fördomar och erbjöd mig anställning. Jag hade ett perspektiv som inte fanns och som de behövde”, säger Anna Bergholtz, entreprenör och journalist.

– Ofta sitter vi kvar i gamla tankesätt och rutiner när det gäller rekrytering. Det finns många personer som inte kommer in på arbetsmarknaden därför att man inte har den formella utbildning som finns som krav hos arbetsgivaren, men som egentligen inte är adekvata för de jobb dit man söker personal. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka,” säger Mats Wernheim initiativtagare till Jobbfestivalen.

Om Jobbfestivalen

Jobbfestivalen med tema ”Mångfald & Inkludering” arbetar aktivt med informationsspridning i strävan att förändra attityder på arbetsmarknaden samt att bidra till en förbättrad matchning.

Det är en mötesplats för arbetssökande och företag med ett kontinuerligt rekryteringsbehov samt företag och organisationer som erbjuder verktyg/tjänster i syfte att öka mångfalden och minska risken för diskriminering. Mässan hålls den 14 september 2022 i Kungsträdgården, men jobbfestivalen med tema mångfald är även en onlinemässa som fortsätter leva vidare på nätet. Syftet är dels att knyta intressanta affärskontakter, men framför allt att förmedla jobb, praktikplatser och yrkesinriktade utbildningar. Ambitionen är att bidra till ökad mångfald på arbetsmarknaden och att skapa fler dynamiska arbetsplatser.

Foto: Unsplash