Var uppmärksam på maktbalansen vid distansarbete
Forskning 11 Dec 2020 kl: 11:45

Var uppmärksam på maktbalansen vid distansarbete

Om vi fortsätter mixa arbete på distans och ­fysiskt på kontoret så finns det flera risker att vara uppmärksam på. Maktbalansen i möten förändras när vi deltar på olika villkor, och förutsättningar för lärande försämras. Det varnar forskaren Kristina Palm för.

Kristina Palm, docent och lektor i industriell arbetsvetenskap vid KTH, upplever att pandemin redan har inneburit ett paradigmskifte i hur vi utför och ser på arbete.

– Redan nu ser vi att det går att arbeta på distans. Det fungerar tekniskt och har blivit socialt accepterat att göra det. Nu har det blivit naturligt att alltid skicka med en digital länk med en mötesinbjudan.

Kristina Palm tror att fler framöver kommer att mixa jobb på distans och på plats på kontoret. Av det hon lärt av sitt pågående forskningsprojekt Covid-19:s effekter på arbetsmiljön i digitalt medierat distansarbete – upplevd och faktisk så verkar ett mixat arbetsupplägg föra med sig så pass många fördelar, exempelvis bättre sömn och upplevd flexibilitet, att medarbetare övervägande vill fortsätta ha möjlighet att arbeta flexibelt.

Även om flexibiliteten innebär mycket bra så finns det saker att vara vaksam kring. Exempelvis maktobalansen som kan uppstå när mötesdeltagare deltar på olika villkor, det vill säga några är på plats och andra är med på distans.

– I tidigare forskning har man sett att det var bättre om alla i så fall var med på distans, eftersom de som är med i rummet annars får ett övertag. Nu verkar vi ha vant oss vid att kunna vara med i möten oavsett var vi befinner oss och vi förväntar oss också att möteskvaliteten ska vara god tekniskt. Vi behöver även fortsätta vara uppmärksamma på att alla kan komma till tals.

Chefer behöver också ha i åtanke att företeelser som mobbning och trakasserier inte automatiskt försvinner bara för att vi ses mer sällan.

– Sådant kan flytta in i den digitala miljön och kan då bli ännu svårare att upptäcka. Som medarbetare kan det också bli svårare att veta om man blir exkluderad. Är du på plats på kontoret kan du ju se om alla andra är på ett möte du inte blivit inbjuden till, säger Kristina Palm.

Ytterligare ett viktigt perspektiv att hålla uppsikt på är lärande. Om vi kommer mötas mer sällan vid kaffeautomaten eller i lunchrummet så minskar möjligheterna till det spontana informationsutbytet om arbetsrelaterade frågor och om hur vi mår.

– I organisationer där medarbetare framöver kommer jobba omväxlande på plats och på distans behöver man se över så att det fortsatt finns goda möjligheter till professionellt utbyte och kunskapsutveckling, menar Kristina Palm.

Text: Jennie Jensen
Foto: Chris Montgomery, Unsplash