Var fjärde svensk karriärväxlar efter pandemin 
Trender 5 Apr 2022 kl: 09:00

Var fjärde svensk karriärväxlar efter pandemin 

Var fjärde svensk, 26 procent, uppger att de under coronapandemin bestämt sig för att byta yrkesbana.

Detta framgår av arbetslivspanelen Manpower Work Life, som besvarats av 2 798 svenskar. 35 procent av dem som valt en ny yrkesbana uppger att de eftersträvar en annan livsstil, medan 29 procent svarar att de karriärväxlar för att de vill följa sina drömmar. 27 procent har valt att byta yrkesbana i samband med att de blivit av med jobbet. 

– Pandemin har inneburit stora förändringar, både vad gäller människors arbetsvillkor och livssituation. Före pandemin var det främst digitaliseringen och en expanderande tjänstemannasektor som skapade omställningsbehov, men det är tydligt att möjligheten till karriärväxling även efterfrågas av arbetstagarna själva i allt högre utsträckning, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige. 

Undersökningen visar även att nästan var tredje svensk, 30 procent, säger att arbetslivet – och förutsättningarna kring arbetslivet – har blivit viktigare än före pandemin. Hos yngre är siffran 43 procent. 19 procent av de svarande uppger att arbetslivet har blivit mindre viktigt. 

– Att så många som var fjärde svensk beslutat sig för att karriärväxla innebär både en utmaning och en möjlighet till förbättrad matchning på arbetsmarknaden. I dag har många arbetsgivare svårt att hitta rätt kompetens – här finns potential att upptäcka den på nya ställen. Samtidigt ställer människors nya attityd till arbetslivet höga krav både på landets arbetsgivare och utbildningssystem, Att så många som var fjärde svensk beslutat sig för att karriärväxla innebär både en utmaning och en möjlighet till förbättrad matchning på arbetsmarknaden.  

– Att så många som var fjärde svensk beslutat sig för att
karriärväxla innebär både en utmaning och en möjlighet till
förbättrad matchning på arbetsmarknaden, säger Mikael Jansson,
vd för ManpowerGroup Sverige.

Text: Linda Johansson 
Foto: Unsplash, ManpowerGroup