Utmaningar och möjligheter med hybridarbete kartläggs i ny undersökning
Arbetsmiljö 18 Feb 2023 kl: 12:53

Utmaningar och möjligheter med hybridarbete kartläggs i ny undersökning

Poly har tillsammans med en undersökningsgrupp från Worktech Academy forskat på hybridarbetets möjligheter och utmaningar. Utifrån intervjuer och undersökningar har de kartlagt tre huvudsakliga utvecklingsområden för att skapa en fungerande hybrid organisationskultur.

Kultur är troligtvis den viktigaste utmaningen när det kommer till att upprätthålla en långvarig hybridmodell. Poly har tillsammans med Worktech Academy därför gjort en forskningssammanställning som belyser vikten av att ta sig an omställningen med noggrannhet. Bland slutsatserna konstateras att det finns mycket för jobba med i sammanförandet av människor, platser och teknik för att forma nya förutsättningar.

Hybridarbete utmanar organisationskulturen
En ny undersökning från Gartner visar att 76 procent av HR-cheferna upplever att hybridarbete utmanar medarbetarens upplevda koppling till organisationskulturen. Samtidigt visar en rapport från 2021 att endast en av fyra hybrid- eller distansarbetare känner just en koppling till organisationskulturen. Detta är viktigt eftersom det finns starka kopplingar mellan en bra organisationskultur och att uppfylla verksamhetsmål.

– Det är inte optimalt att lämna hybridarbetet åt slumpen. Organisationer behöver inventera sin kultur för att definiera sina kärnvärden och tydligt rama in vad det betyder i en hybridvärld. Vad behöver medarbetare för att lyckas och när skapar fysisk närvaro ett värde? Detta behöver kommuniceras tydligt genom hela organisationen för att medarbetare på alla nivåer ska kunna ta del av en enad vision, säger Sof Socratous, Nordvästeuropachef för Poly Hybrid Work Solutions på HP.

Vikten av kvalitativa verktyg
Att se över utrymmena och tekniken på kontoret och för de anställda är ett viktigt steg i att möjliggöra en lyckad hybridkultur. Högkvalitativ mötesutrustning behöver också sträcka sig till hemmakontoret. I dag finns det teknik för många olika arbetsstilar och upplägg, oavsett plats, och mycket teknik som stödjer en hybrid arbetsmodell.

– Kulturförändringar sker i mångt och mycket som vilken förändring som helst inom en organisation – de behöver hanteras med noggrannhet för att nå ett lyckat resultat. Det krävs en period av testning och lärande som inkluderar datainsamling om vad som fungerar och vad som inte gör det. När organisationer nu försöker möjliggöra hybridarbete vill vi på Poly att ge insikter och lösningar som hjälper till att kartlägga kursen, säger Sof Socratous.