Trots tuffa tider och hög stress – 8 av 10 ger chefen tumme upp
Arbetsmiljö 17 Maj 2022 kl: 09:41

Trots tuffa tider och hög stress – 8 av 10 ger chefen tumme upp

Arbetslivet håller på att återgå till det normala. Men under ytan har mycket förändrats. Som arbetsgivare och chef gäller det att vara lyhörd. – Experimentera mer och var tydlig, säger Lilian Ekelin, HR- och Ledarskapsspecialist på &frankly.

Har pandemin förändrat hur du arbetar? För de allra flesta är svaret ’ja’. Förändringarna märks både inom yrkeslivet, på jobbet, och på det personliga planet. För somliga har situationen även kantats av försämrat psykisk välmående. 

I &franklys rapport, Employee Engagement 2022, går att läsa att hela 8 av 10 upplever hög stress på jobbet. Förutom att siffran i sig är hög så har den tyvärr även varit stabil en längre tid. Någon nämnvärd skillnad mellan hur chefer och medarbetare utan ledningsansvar upplever stressen går inte att se. Dock råder stor skillnad i hur vi upplever stressen. 1 av 3 menar att den är negativ. Övriga upplever stressen som positiv. Det i sig är inte farligt. Det är när stressen blir långvarig och när vi saknar återhämtning som den blir skadlig.

Av allt som bidrar till stress på arbetsplatsen är tidsbrist den enskilt största faktorn. Brist på kontroll, dålig stämning, otydligt ansvar och för höga förväntningar tillhör också de vanligare orsakerna.

Lilian Ekelin, HR- och Ledarskapsexpert på &frankly, menar att andra runt omkring oss sällan är medvetna om att förväntningarna är för höga eller att deadlinen är för kort.

– Därför är det jätteviktigt att chefen är tydlig och kommunicerar sina förväntningar. Då upptäcker man om deadlinen är realistisk eller om förväntningarna är för höga. Gör man inte det så uppstår det ett glapp. Och då ökar stressen, säger hon.

Stort förtroende för cheferna
Under hela pandemin har cheferna satts på hårda prov. Att leda sitt team på distans har kommit med utmaningar. Att som organisation samtidigt växa och rekrytera har inte gjort det lättare. Därför är det glädjande att se att så många som 8 av 10 ger sin chef tumme upp (svarat ’ja’ på frågan ’Skulle du rekommendera din chef’, &frankly 2021). 

– Under den här tiden har det varit viktigt att skapa trygghet och att hitta sätt som får medarbetarna att känna sig sedda och delaktiga. Det har cheferna tagit på allvar och gjort riktigt bra, säger Lilian Ekelin.

Vad är då viktigt att som chef och arbetsgivare ta med sig in i sommaren och hösten?

Lilian Ekelin svarar:

1. Experimentera
– Många företag kör nu en hybridlösning kring sitt arbetssätt. Det är mer komplicerat än att antingen vara på kontoret eller att jobba på distans helt och hållet. Rannsaka er själva och lyft fram det som fungerat bra under distansarbetet. Experimentera er fram till en lösning som passar för er.

2. Öka flexibiliteten
– Många har uppskattat flexibiliteten med hemarbetet. Och att anpassa sig efter de anställdas nya förväntningar kring detta är viktigare än många tror eftersom undersökningar pekar på att många kan tänka sig att byta jobb för få mer flexibilitet.

3. Var tydlig
– Att som chef vara tydlig är a och o, oavsett var och hur ni jobbar. Kommunicera dina förväntningar och svetsa samman teamet. På så vis blir ditt ledarskap kraftfullt.

Vad tycker era medarbetare om er arbetsplats? Hur är stressnivåerna, välmåendet och engagemanget? Med &frankly kan du enkelt mäta och i realtid agera på medarbetardata.

Ladda ner Employee Engagement 2022, &franklys årliga engagemangsrapport där vi riktar särskilt fokus på ledarskapet och hälsan.