Tio sätt att stärka samhörigheten i det hybrida teamet
Arbetsmiljö 27 Jun 2022 kl: 09:00

Tio sätt att stärka samhörigheten i det hybrida teamet

Det är inte en snygg hybridpolicy som avgör om mixen av distans- och kontorsjobb kommer fungera. Det som spelar roll är att stärka känslan av sammanhang och att bli väl och lika behandlad.  

Laurel Farrer, distansarbetsstrateg, delar med sig av sina tio bästa råd för att stärka samhörigheten i det hybrida arbetslivet i en artikel i Forbes: 

1. Mät prestationer på rätt sätt. Att “vara på jobbet” räcker inte och det är inte nödvändigtvis den som är på plats oftast eller längst som får mest gjort. Mät i stället vad som faktiskt blir gjort och hur bra det blir.  

2. Sträva efter bättre mötesformer. Håll koll på och diskutera hur möten upplevs. Funkar tekniken? Syns och hörs alla? Kan och vill alla komma till tals? Hur fungerar det att ta mötesanteckningar? Bidrar de hybrida mötena till bättre samarbete?  

3. Håll alla informerade och uppdaterade i en gemensam kanal. Använd en gemensam kanal så att inte besked eller beslut som borde nå alla fastnar i en privat e-posttråd. 

4. Digitalisera resurser och undvik isolering. Det är lätt att känna sig utanför när det är svårt att få tag i rätt information. Se till att kunskap om organisationen är lätt att komma åt. Processer, mål och viktiga dokument behöver vara digitala och lättillgängliga för alla, oavsett arbetsplats. 

5. Designa likvärdiga arbetsplatser. Se till att dina medarbetare som jobbar på distans får lika goda förutsättningar till en funktionell och trivsam arbetsplats som de som jobbar på kontoret.  

6. Bygg kulturen hela tiden och för alla. Kultur byggs inte på några få konferensdagar om året. Fundera på vilka dagliga ritualer ni kan införa eller utveckla som inkluderar alla, oavsett varifrån de arbetar. 

7. Belöna jämlikt. Lyft goda insatser och fint samarbete i och mellan team kontinuerligt och på sätt som gör att alla kan ta del av belöningarna. Ska ni bjuda på fika kanske ni kan buda hem godsaker till de som jobbar på distans? 

8. Synka närvaron på kontoret. Styr upp era scheman så att ni verkligen tar tillvara stunderna när ni är på plats, tillsammans. Använd tiden smart för att stärka känsla av sammanhang genom samvaro och samarbete.  

9. Upprepa viktig information. När vi inte befinner oss fysiskt på samma arbetsplats så missar vi en del korridorsnack och fikarumssamtal. Ta för vana att upprepa viktiga meddelanden och information så att alla får chans att snappa upp den i den eller de kanaler ni har bestämt er för att använda för gemensam kommunikation.   

10. Sök återkoppling regelbundet. Har ni tidigare tagit reda på hur medarbetarna mår på sina distansarbetsplatser så är det läge att göra det igen – och igen. Förutsättningarna förändras och det är klokt att stämma av regelbundet hur medarbetarna har det så att de kan fortsätta att trivas och prestera hos er, oavsett om de jobbar på kontoret eller hemifrån. 

Text: Jennie Jensen
Foto: Unsplash