Talangprogram ger intern tillväxt
Sofie Almqvist Gärtner, hr-ansvarig
Rekrytering 19 Okt 2022 kl: 09:00

Talangprogram ger intern tillväxt

Hälften av apotekscheferna internrekryteras redan. Men inom Apoteksgruppen vilar man inte på lagrarna. Här byggs en kultur av utveckling, och förväntningarna är höga på ett nytt talangprogram.

För fyra år sedan gick Apoteksgruppen från att vara ett hundratal franchisetagare till bli en kedja med ett par hundra apotek. Under de åren har Sofie Almqvist Gärtner, hr-ansvarig, varit med om att driva frågan om utveckling och internrekrytering inom gruppen. 

– Jag är alla dagar i veckan beredd att göra investeringen att hjälpa medarbetare att växa vidare internt. Erfarenheten från bolaget, tillsammans med attityden och personligheten, är ofta mer värdefullt än flera års erfarenhet av en viss roll.

Kedjedriften skapade nya förutsättningar för medarbetare i Apoteksgruppen att gå vidare inom bolaget. Tidigare var varje apotek en ö, mer eller mindre. Idag strävar man efter att behålla den entreprenöriella andan, och samtidigt bygger apoteken relationer sinsemellan. Chefernas uppgift är att uppmuntra sina medarbetare att vara öppna med drömmar och önskemål: vill medarbetare prova sina vingar, så finns ofta en möjlighet på ett apotek i närheten.

– Internrekrytering är viktigt i alla branscher där kompetensbrist råder, och eftersom det är stor brist på farmaceuter i hela landet så är det extra viktigt för oss. Från hr uppmanar vi hela tiden våra ledare att ta vara på kompetens och titta internt vid vakanser.

Under de fyra år som gått har hon arbetat med att bygga en kultur där både chefer och medarbetare är med på tåget. En betydelsefull förändring är att det årliga medarbetarsamtalet försvunnit, till förmån för sex dialogsamtal fördelade under året. 

Under de samtalen är utveckling, talang, och successionsplanering en central del. Chefen ska ha en plan för sin efterträdare när chefen själv går vidare. Och chefen ska tala med medarbetare om deras utveckling, vad de vill och vad de önskar.

– Den kontinuerliga dialogen är jätteviktig. När vi regelbundet diskuterar utveckling och motivation kopplat till vad medarbetaren vill, så är det lättare att slussa medarbetare i rätt riktning. Det är viktigt att dialogen om utveckling och lärande aldrig stannar av.

I verksamheten behövs påfyllning utifrån, strävan efter internrekrytering gäller främst chefsrollerna. Här har det nya talangprogrammet en bärande roll. Med programmet ska Apoteksgruppen bättre kunna rekrytera apotekschefer bland sina farmaceuter. 

– Hittills har tjugo medarbetare gått programmet, som är ett halvår långt. Av dem har fyra sedan starten hösten 2021 gått vidare till apotekschefstjänster. Målet är att alla ska ta ett kliv vidare, kanske inte nödvändigtvis till en chefsroll men kompetensen ska tas tillvara.

Det berättar Sofia Bellinder, som är HR Business Partner på Apoteksgruppen och ansvarig för innehållet i utbildningen.

I ett nötskal innebär programmet att man får testa rollen som chef, och tillägna sig den kompetens i fråga om ekonomi, ledarskap, schema och så vidare som behövs i chefsrollen. Deltagarna kommer från hela landet, i sin arbetsvardag befinner de som regel långt ifrån varandra.

– Vi skapar forum för reflektion efter varje gång deltagare testat något. Man kan ringa en kollega, eller återsamla gruppen. Det är särskilt viktigt när man inte i vardagen träffar på andra kollegor som utsätter sig för nya situationer på det sätt man själv gör.

Efter genomgånget talangprogram ska deltagare, mentor och regionchef tillsammans designa deltagarens fortsatta utveckling. Här har det efter första omgången visat sig att ett lite för starkt fokus har hamnat på själva talangerna. Cheferna som ska stötta dem behöver mer insikt i hur deras insatser kan se ut.

– Chefernas roll är så otroligt viktig, vi behöver stötta och utmana dem bättre i att se hur de på olika sätt kan bidra till att ta vara på individens kompetens,  helt oavsett om det leder till internrekrytering eller inte.

Hon påpekar att alla de små och stora initiativ som stöttar internrekrytering är bra för bolaget och för medarbetare, helt oavsett om de individer som får stöttning blir chefer.

– För oss är det här en större fråga. Det handlar om att hjälpa medarbetare att växa, att kittla deras lust att utvecklas. Det som inte vill ta ett personal- och ledaransvar kan nischa sig, exempelvis.

Att skapa ansvarsroller och nätverk är ett sätt att göra det. På varje apotek finns en egenvårdsansvarig och en läkemedelsansvarig som ingår i nätverk i respektive region. Och i varje region finns coacher för dessa ansvarsroller.

– Den som brinner i de här frågorna kan arbeta med att stärka kollegorna i dem. Det är ett sätt att dela kunskap och kompetens, att se till att medarbetarnas engagemang i olika frågor leder till utveckling, säger Sofia Bellinder.

Inom hr lever de som de lär. 2018, när Apoteksgruppen köptes av Euroapotecha, anställdes Sofie Almqvist Gärtner för att vara med om att bygga upp hr-funktionen i den nya kedjan. Under åren har flera medarbetare i hr organisationen fått utvecklas genom att växa in i nya roller.

– Vi har alla hr-funktioner inhouse, och uppstår en vakans tittar vi först i teamet. Det är annars vanligt att vi inom hr tror att vi behöver kompetens utifrån. Men man klarar det internt även som liten organisation, säger Sofie Almqvist Gärtner.

För henne är det en vattendelare. Har man skapat en kultur av utveckling inom företaget, eller har hr hittat på något som man trycker ut i verksamheten?

– Ska vi lyckas nå hela vägen fram, då måste vi börja med oss själva. 

Text: Marika Sivertsson
Foto: Yasser Rahdi