Skräddarsy arbetsplatsen efter medarbetarens preferens
Forskning 21 Dec 2020 kl: 11:18

Skräddarsy arbetsplatsen efter medarbetarens preferens

Vi har alla olika sätt att förhålla oss till gränsen mellan arbete och fritid. Att förstå olikheterna och anpassa arbetsmiljön är en bra början för att rikta in arbetsmiljöarbetet mot "det nya normala".

Inom ramen för forskningsprojektet ”Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv” undersöker forskare hur anställda hanterar gränsdragningen mellan arbete och fritid med fokus på den digitala tekniken. Där har några typer av strategier utkristalliserat sig.

Integrerare är de som utan större problem blandar jobb och fritid hela tiden. Separerare är de som sätter upp tydliga gränser för när de är i arbetsläge och inte. Ytter­ligare en typ är platsseparerare, alltså de som gärna vill skilja fysiskt på arbetsplats och övrigt liv. För den som föredrar den strategin framstår ett permanent hemmakontor troligen som mycket påfrestande. Men, det går att hitta utvägar även för plats- separeraren.

– För de här personerna är handlingen att gå ut genom dörren och lämna arbetsplatsen starkt betingad. Då kan de i stället avsluta arbetsdagen hemma med en promenad för att känna att de kommer hem, säger Calle Rosengren, docent i arbetsmiljöteknik vid Lunds universitet och en av forskarna i projektet.

Calle Rosengren menar att det kan behövas riktade insatser beroende på individens preferens.

– Utgå inte ifrån att alla tänker och vill ha det som du. Det är viktigt att personer på ledande befattningar förstår att deras egen tillgänglighet skapar förväntningar i organisationen.

Därför behövs en levande dialog på arbetsplatsen och i teamen. Kanske rent av på en filosofisk nivå: Vad är ett jobb och vad betyder det för oss? För att bidra till sådana samtal har Calle Rosengren och hans kolleger på uppdrag av Sunt arbetsliv gjort en kort film* om de olika preferenserna. Filmen har diskussions­frågor och är tänkt att användas på arbetsplatsträffar.

– Det är viktigt att förstå att ditt sätt inte är normen, att det är viktigt att synliggöra och acceptera andras sätt.

Preferenstyperna har inte bara påverkan mellan kolleger och chefer. De kan också skapa slitningar hos våra nya jobbarkompisar: de partners och familjemedlemmar som vi nu delar fysiska arbetsplatser med när många jobbar hemma.

– Om sambon sitter med popcorn och den andra med mejlen i soffan på kvällen när man ska se på tv så kan det skapa frustration och konflikt. Dialogen behövs i hemmet också.

Text: Jennie Jensen
Foto: Kevin Bhagat, Unsplash

Filmen finns att ta del av här.