Så ska de göra jobbintervjun bättre för arbetsgivare och kandidater
Rekrytering 16 Jun 2022 kl: 09:00

Så ska de göra jobbintervjun bättre för arbetsgivare och kandidater

Att minska fördomar och ge mer makt till kandidaterna är några av de mål som ligger bakom grundandet av intervjuplattformen Asker Technologies. Nu berättar Anna Åslund om idén bakom startupen och delar ny statistik kring hur många arbetssökande som tackat nej till jobb på grund av en dålig intervjuupplevelse.

Intervjun är ett av de mest självklara stegen i våra rekryteringsprocesser idag, men samtidigt också det kanske mest outforskade. Det menar Anna Åslund, chief marketing officer på Asker Technologies.

– Intervjun som rekryteringsmetod har ett starkt forskningsstöd och är en fantastisk indikator på framtida arbetsprestation, om den utförs på rätt sätt det vill säga. Men det vi ser idag är att det finns ett stort glapp mellan hur forskningen säger att vi bör göra intervjuer och hur vi faktiskt gör intervjuer. Vi utnyttjar inte intervjuns fulla potential på långa vägar, säger Anna Åslund.

Hon startade Asker Technologies i början av 2022 tillsammans med Max Lagrell och Alex Tidgård med målet att göra det lättare att göra bra och träffsäkra jobbintervjuer. Tillsammans har de en lång erfarenhet av HR- och rekryteringsfrågor och kommer alla senast från testbolaget Assessio. Idén bakom Asker Technologies kommer från trions egna erfarenheter kring hur svårt det är att göra riktigt bra intervjuer.

– Intervjun är väldigt sårbar då den enkelt påverkas av våra fördomar, speciellt när vi saknar tydliga ramar för hur den ska utföras och bedömningskriterier för hur intervjusvar ska bedömas på ett objektivt sätt. Då blir det istället vår magkänsla och slumpen som får styra samtalet och avgöra hur lämplig en kandidat är.

Under våren har teamet bakom Asker jobbat fokuserat med att ta fram en ny slags intervjuplattform, som genom färdiga intervjumallar, tydliga bedömningskriterier och ett frågebibliotek ska göra vem som helst till ett intervjuproffs. Den första versionen av plattformen lanserades 1 juni.

Personal & Ledarskap har fått ta del av en helt ny undersökning gjord av Asker, där över 200 personer som sökt jobb svarat på frågor om vad de tycker om tidigare jobbintervjuer de varit på. Undersökningen visar att tre av de främsta faktorerna som bidrar till en negativ kandidatupplevelse i intervjun är avsaknad av struktur, irrelevanta frågor och utebliven återkoppling efteråt.

– Det är intressant att jobbsökande upplever att arbetsgivare inte anstränger sig för att skapa bra processer, medan arbetsgivarna å andra sidan förväntar sig att en kandidat ska dyka upp på en intervju förberedd till 110 procent, säger Anna Åslund.

Undersökningen visar också att 46 procent någon gång har tackat nej till ett jobb på grund av en negativ intervjuupplevelse. 72 procent har haft minst en negativ intervjuuppelvelse de senaste fem åren.

– Att så många arbetsgivare har så pass dåliga intervjuprocesser att närmare hälften av alla som sökt jobb har tackat nej till arbete på grund av dem visar att vi har ett akut problem att lösa för att kunna tackla talangförsörjningen på arbetsmarknaden. Organisationer tappar riktiga stjärnor på grund av dåliga processer. Det här får samtidigt ringar på vattnet och påverkar organisationens employer brand starkt negativt då vi kan räkna med att varje enskild kandidat delar sina negativa upplevelser med sin omgivning, säger Anna Åslund och fortsätter:

– Men det är också viktigt att vända på perspektivet och se problematiken kring intervjun som något vi kan lösa här och nu. Undersökningens resultat ger oss konkreta insikter kring vad jobbsökande vill ha av arbetsgivare, vilket exempelvis är bra återkoppling, en transparent process och ett trevligt bemötande. Med relativt enkla medel kan alla bolag höja kvalitén på sina intervjuer snabbt, där det första steget till förändring är en medvetenhet kring utmaningarna i sina egna processer.

De 5 största anledningarna till en negativ kandidatupplevelse i intervjun

  1. Intervjun kändes ostrukturerad/oplanerad
  2. Ingen återkoppling efter intervjun
  3. Dåligt intryck av intervjuaren
  4. Fick svara på frågor som kändes irrelevanta för rollen
  5. Intervjuaren pratade för mycket

Om undersökningen
Undersökningen har utförts som en enkät mellan 12 maj och 10 juni 2022 av intervjuplattformen
Asker Technologies. 202 personer deltog anonymt i undersökningen.

Foto: Unsplash