Så bygger du psykologisk trygghet i teamet
Arbetsmiljö 3 Aug 2022 kl: 09:00

Så bygger du psykologisk trygghet i teamet

Psykologisk trygghet i arbetslaget förbättrar välmående och prestationsförmåga. Google är ett av företagen som jobbar aktivt för att bygga trygghet i teamen. Här är deras råd till cheferna.

Visa engagemang 

 • Var närvarande och fokusera på samtalet (stäng av telefonen och slå ihop datorn). 
 • Ställ frågor med intentionen att lära från dina kollegor. 
 • Erbjud inspel, var närvarande och visa att du lyssnar. 
 • Svara verbalt för att visa engagemang (”Det verkar rimligt. Berätta mer.”) 
 • Var medveten om ditt kroppsspråk. Luta dig eller vänd dig till den person som talar. 
 • Håll ögonkontakt för att visa närvaro och att du lyssnar aktivt.

Visa förståelse  

 • Sammanfatta vad som sagts för att visa att du förstått (”Jag förstår det som att…”). Peka på enigheter, oenigheter och var öppen för frågor från gruppen.  
 • Bekräfta genom kommentarer som ”Jag förstår” och ”Jag hör vad du säger”. 
 • Undvik beskyllningar (”varför gjorde du så här?”) och fokusera på lösningar (”Hur kan vi se till att detta går smidigare nästa gång?”, ”Vad kan vi göra gemensamt för att skapa en bra plan inför nästa gång?”). 
 • Tänk på dina ansiktsuttryck – är de omedvetet negativa som en rynkad panna eller en nedlåtande grimas? 
 • Nicka för att visa förståelse under samtal och möten.

Var inkluderande i möten 

 • Dela information om ditt personliga arbetssätt och vad du föredrar och uppmuntra teammedlemmar att göra samma sak.  
 • Var lättillgänglig för teammedlemmarna. Gör utrymme för enskilda möten, återkopplingsmöten och löpande utvecklingssamtal.  
 • Kommunicera tydligt syftet med spontana utvecklingssamtal utöver de schemalagda mötena.  
 • Uttryck tacksamhet för teamets bidrag.  
 • Kliv in om du hör teammedlemmar som talar negativt om andra i teamet. 
 • Ha en öppen kroppshållning, vänd dig så att du står med ansiktet mot alla. 
 • Bygg relationer genom att intressera dig för medarbetaren som mer än bara yrkesperson. Vad gillar hen att göra utanför jobbet?

Var inkluderande vid beslutsfattande 

 • Ta in inspel, åsikter och återkoppling från dina teammedlemmar.  
 • Avbryt inte själv och godkänn inte att andra avbryter. Se till att alla kan göra sig hörda.  
 • Berätta om bakgrunden till de beslut du fattar. Gå igenom tankarna bakom beslut så att teamet förstår hur du har kommit fram till det.  
 • Erkänn inspel från andra. Lyft fram när en teammedlem bidragit till framgångar och beslut.  

Visa självförtroende och övertygelse utan att verka rigid 

 • Styr teamets gemensamma samtal. Se till att undvika sidospår där personliga konflikter får luft. 
 • Tala tydligt och hörbart så att alla i teamet hör dig.  
 • Stöd och representera teamet. Berätta för ledningen vad teamet åstadkommit och ge beröm till teammedlemmarna. 
 • Var ett föredöme i att visa sårbarhet. Berätta om dina personliga erfarenheter på jobbet och dela dina misstag med teamet.  
 • Uppmuntra teamets medlemmar att ta risker och visa hur du själv gör det på jobbet.  

Källa: ”Manager Actions for Psychological Safety” från Google.  

Text: Jennie Jensen
Foto: Unsplash