Okunskap bland chefer om psykosocial arbetsmiljö
Arbetsmiljö 29 Apr 2022 kl: 09:00

Okunskap bland chefer om psykosocial arbetsmiljö

Arbetsgivare behöver bli bättre på att identifiera och åtgärda risker i den psykosociala arbetsmiljön, enligt fackförbundet Unionen.

Unionens årliga arbetsmiljöbarometer, där arbetsmiljöombud får svara på frågor om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, visar att var fjärde ombud uppger att chefens kunskap om risker i den psykosociala arbetsmiljön är dålig eller mycket dålig.  

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) infördes 2016 för att komma till rätta med det som då identifierades som kraftigt ökande problem med stress i arbetslivet.  

Unionens arbetsmiljöbarometer visar att kunskapen om arbetsmiljöfrågor hos arbetsgivare och chefer har förbättrats sedan dess, men det finns fortsatt stor förbättringspotential. 

Martin Linder. Foto: Unionen

Nästan 70 procent av arbetsmiljöombuden uppger att stress och arbetsbelastning är den viktigaste frågan i arbetsmiljöarbetet. Martin Linder anser att arbetsgivare måste bli bättre på att identifiera och åtgärda riskerna i den psykosociala arbetsmiljön. 

– Arbetsmiljöbarometern visar tydligt hur viktigt det är att det bedrivs ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna. För tjänstemän är hög arbetsbelastning stress den största bristen i arbetsmiljön, säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen. 

Så svarade arbetsmiljöombuden 

Här listas hur stor andel av arbetsmiljöombuden som tycker att följande påstående stämmer:  

  • Arbetsgivaren ser i förväg till att arbetsuppgifter och befogenheter inte leder till för stor stress: 31 procent.

  • Arbetsgivaren ser till att det är tydligt vilka arbetsuppgifter som ska utföras: 42 procent.  

  • Arbetsgivaren är tydlig med vilket resultat som ska uppnås: 48 procent. 

  • Arbetsgivaren ser till att arbetstagarna vet vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras vid tidsbrist: 36 procent.  

  • Arbetsgivaren säkerställer att medarbetarna vet vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet: 47 procent.  

Så här genomförs Unionens arbetsmiljöbarometer 

Arbetsmiljöbarometern är en årlig undersökning där Unionens arbetsmiljöombud tillfrågas om hur de bedömer arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats. Av Unionens 7 061 arbetsmiljöombud svarade 1 890 på undersökningen. Undersökningen som redovisas här genomfördes i november 2021. 

Hela undersökningen hittar du här.  

Text: Linda Johansson 
Foto: Unsplash