”Vinstdelning skapar stolthet och målfokus”


2019-03-27 - Ägandet i sig skapar inte engagemang, men det bidrar definitivt. Viktigast är ändå företagskulturen, den decentraliserade organisationen och människosynen. Det menar Stina Petersson, hr-chef i Handelsbanken, där medarbetarna deläger banken genom vinstandelsstiftelsen Oktogonen.

En medarbetare i Handelsbanken som går i pension ­efter trettio år i företaget kan i dag få med sig omkring 6 miljoner kronor. Beloppet påverkas av Handelsbankens aktiekurs. Detta tack vare den vinstandelsstiftelse, Oktogonen, som startades 1973 med en avsättning på 10 miljoner kronor. I dag förvaltar stiftelsen 23 miljarder kronor, och 90 procent av kapitalet är investerat i en aktiepost på 10 procent i banken. Det gör stiftelsen – och medarbetarna – till bankens största ägare, eftersom bankens 12 000 medarbetare får en lika stor tilldelning av andelar, oavsett lön och befattning och även om de arbetar utomlands.

Jan Wallander, den vd i Handelsbanken som införde Oktogonen, utmärkte sig på sin tid också för att han introducerade en ny decentraliserad organisation med fokus på uthållig lönsamhet, lågt risktagande, nöjda kunder och kostnadsmedvetenhet. Handelsbanken har sedan 1970-talet utmärkt sig som en av de mest lönsamma affärsbankerna i Europa och har överlevt två bankkriser utan statligt stöd.

Det är i den decentraliserade organisationen och i bankens företagskultur vi hittar grunden till medarbetarnas engagemang, menar Stina Petersson, hr-chef i Handelsbanken och själv mångårig medarbetare med över trettio år som anställd i banken.

– Vi har en stor tilltro och respekt för varje enskild person. Det genomsyrar vårt arbetssätt. Vi ger stort ansvar och befogenheter till alla våra medarbetare. Alla har stor frihet att vara med och påverka så länge man håller sig inom ramarna för regler och lagar. Vi arbetar med delegerat ansvar för chefer och medarbetare. Det är det som i grunden ger en stark lojalitet och ansvarstagande.

Att få vara med och bestämma och påverka leder till ­engagemang och arbetsglädje, och Oktogonen bidrar till detta, menar Stina Petersson.

– Om vår företagskultur är grunden till engagemanget i vår organisation så är Oktogonen kittet som bidrar till stolthet och målfokus. I vår organisation är alla väldigt medvetna om vårt företagsmål, högre lönsamhet än ­genomsnittet för jämförbara konkurrenter, vilket också är grunden för avsättning till Oktogonen. Men jag vill vara noga med att det inte är ägandet främst som skapar engagemang, däremot bidrar det.

I grunden måste delaktighet och inkludering finnas, annars spelar vinstdelningen mindre roll. Från ett hr-perspektiv ser Stina Petersson bara fördelar med att vinstdela.

– Om man arbetar i ett företag där många medarbetare känner sig inkluderade och engagerade så borde hr-jobbet vara lättare generellt.

Handelsbanken har länge haft låg personalomsättning. Kan det bero på den generösa pensionen som hägrar?

– Jag tror att det beror på vår kultur, inte på Oktogonen. Man skulle inte stanna bara för att man får ut en bra pension. Det är trivseln och möjligheten att utvecklas och vara med och påverka som gör att man stannar. Hade vi haft Okto­gonen och i stället för som nu en decentraliserad ­modell, en centralt styrd organisation, hade nog effekten av Oktogonen inte varit så kraftfull.

Varför inte fler företag vinstdelar med tanke på de positiva effekterna är svårt att svara på, men för Handelsbanken är vinstandelsstiftelsen en framgångsfaktor.

– Oktogonen bidrar till att skapa en gemenskap och ett sammanhang för att nå våra mål. Dessutom gynnas alla våra aktieägare, inte bara våra medarbetare, av att vårt ­engagemang leder till ett lönsammare företag. Tilltron till individen, de långsiktiga relationerna i kombination med att alla vill nå våra mål är det som gör skillnad. Det krävs i grunden att det finns möjligheter att få vara med och ­påverka. Det leder till arbetsglädje som leder till nöjda kunder och bättre lönsamhet. Det är klart att det faktum att alla här är väldigt väl insatta i vår målbild och känner stolthet bidrar.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN