Vad är ett gott ledarskap?


2018-11-20 - HALLÅ DÄR. Dan Holke, vd och chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd som är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt med cirka 45 anställda varav 35 jurister.


– Det är när chefen underlättar för medarbetarna att göra ett bra jobb. Ledarskapet ska vara konsekvent och de anställda ska veta vad som förväntas av dem. Chefen måste vara ­lyhörd men samtidigt kunna fatta beslut när det behövs.

– Chefen måste leva som denne lär och ­kunna hugga i där det behövs utan prestige. Ledarskapet ska leda till att alla anställda ­känner sig trygga och vet vad som gäller. ­Chefen ska inte lägga sig i detaljer utan ge de anställda frihet under ansvar, men vara ­när­varande och finnas tillgänglig och ta sig tid med alla. Att skapa god stämning och ha ­humor är också viktigt liksom förmåga att ge och ta kritik.

– Att vara chef för LO-TCO Rättsskydd är tacksamt, eftersom de anställda är mycket ­engagerade i sitt arbete, tar stort ansvar och är angelägna att alltid göra ett bra jobb.

MIKAEL KINDBOM


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN