Hallå där...


2018-10-31 - Som ledare är det viktigt att ha stor tillit till att medarbetarna är duktiga, kompetenta, tar ansvar och har ett eget driv. Det säger Hedda Mann som är ny chefsjurist på Arbetsgivarverket.


Vad är ett gott ledarskap?

– Öppenhet och transparens, ledaren ska ha koll på helheten, alltid ställa upp och vara tryggande. Jag har fantastiska medarbetare på plats här på Arbetsgivarverket. Det är min föregångare Karl Pfeifers förtjänst att de finns här. Han har lämnat efter sig en väldigt positiv kultur. Nu måste jag fylla den stora kostymen på mitt eget sätt. Men jag har jag jobbat för Karl Pfeifer i tio år. Han är en ”role model” för mig. Vi har faktiskt haft samma chef en gång i tiden och Kalle tog intryck av honom, så det är lite som en cirkel som sluts.

– Som ledare är det viktigt att ha stor tillit till att medarbetarna är duktiga, kompetenta, tar ansvar och har ett eget driv. Man ska finnas där när man behövs och även underlätta för medarbetarna i deras vardag.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN