Utveckling får talanger att stanna


2018-09-14 - Avsätt tid för utveckling i vardagen. Satsa på behovsstyrt lärande och designa en lärmiljö som ­engagerar medarbetarna. Det är några av lärdomarna ur Linkedins Workplace Learning-rapport för 2018.


Om sju år kommer arbetskraften till tre fjärdedelar bestå av den så kallade millennie­generationen. För den här gruppen är utveckling en av de absolut viktigaste faktorerna i arbetslivet och på jobbet. "Millennials" (personer uppväxta kring millennieskiftet) ser på arbete som en arena för lärande och ­utveckling, och deras starka utvecklingstörst är förmodligen den största skillnaden mellan dem och de andra generationerna på arbetsmarknaden.
Hela 94 procent av medarbetarna skulle stanna längre om deras arbetsgivare investerade i deras utveckling. Samtidigt är den största anledningen till att medarbetare inte lär och utvecklas mer – att de inte har tid.
Med vetskapen om att utvecklingsmöjligheter har så här stor betydelse för att få talanger att stanna, så ökar trycket på att organisera smartare för lärande.
Hur gör man det då? Av Linkedins läranderapport för 2018 framgår det att 68 procent av medarbetare föredrar att lära på jobbet, 58 procent av medarbetare vill lära sig i sin egen takt och att 49 procent av medarbetarna vill lära sig när ­behov uppstår. Tid är den vanligaste anledningen till att lärande inte blir av. Vidare spelar chefen stor roll för ­medarbetarens lärande. 58 procent av medarbetarna skulle delta i utbildning om deras chef uppmuntrade dem till det.
Formatet på arrangerat lärande skiljer sig åt beroende på företagens storlek. I små företag läggs större delen av ­kompetensutvecklingsbudgeten på klassrumslärande, och i medelstora och större organisationer läggs uppåt hälften av budgeten på onlinelärande.
Att lärandet håller på att bli mer digitalt kan också kopplas till att det ger data för att utvärdera om satsningen är ­effektivt kopplat till utvecklingsmål och i relation till de kostnader den medför. Det finns ingen enskild bästa mätmetod för att räkna ut om en utbildnings- eller utvecklingssatsning lönar sig, men deltagarna i undersökningen som Linkedin genomfört nämner mätetal på teamnivå kopplat till förmågan att behålla talanger (retention) liksom ­engagemang i de digitala plattformarna eller verktygen. Att kunna följa ­utvecklingen över tid – före och en tid efter att ett initiativ tagits i bruk – ger en bild av om fler stannar i organisationen och om andra parametrar påverkas på teamnivå.
Medarbetare, i synnerhet millennials, vill göra skillnad och bidra, både i organisationen och världen. De blir inspirerade av att kunna utvecklas som människor. Organisationer behöver lyssna mer på och fånga upp hur med­arbetarna vill bidra till helheten. Lyssna på era mest nöjda medarbetare, fråga hur de lär sig och hur de mäter sin framgång. Nöjda medarbetare är en guldgruva för organisationen att lära av.
JENNIE JENSEN
LÄS OCKSÅ: SÅ SKAPAR SCANDIC EN ENGAGERANDE MILJÖ

JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#9