Tyst rum höjer prestationen


2018-08-14 - För den med koncentrationskrävande uppgifter är ett tyst rum eller zon överlägset bäst för prestationen. Det visar en treårig studie som Gävle högskola gjort på Trafikverket.


Forskare vid Högskolan i Gävle har under tre år följt hur cirka 500 anställda vid Trafikverket upplevt de stora kontorsförändringar som myndigheten genomfört på flera ställen i Sverige. Det gäller övergången från cellkontor och kontorslandskap till aktivitetsbaserade kontor. De anställda har fått svara på enkäter hur de mår, hur tillfredsställda de är med olika aspekter i arbetsmiljön, samt hur de upplever att de presterar. 110 anställda fick också genomföra koncentrationskrävande uppgifter vid de olika arbetsytorna, samt bära rörelsemätare så att den fysiska aktiviteten kunde kontrolleras.

Forskarna kunde se att man presterar signifikant bättre vid koncentrationskrävande arbete om man kan gå undan till ett tyst rum eller sitta i en tyst zon, jämfört med om man sitter i en zon där man får prata fritt.

- Det är därför viktigt att få till zonindelningen och att den blir tydlig för alla. Det får inte bli så att grupper som vill prata sitter precis bredvid en grupp som ska koncentrera sig, säger Helena Jahncke, doktor i psykologi, forskare vid Högskolan i Gävle.

Hur ytorna används i det aktivitetsbaserade kontoret har också påverkan på produktivitet. Den som växlar plats fyra gånger eller mer per dag uppskattar att denne blir mer produktiv jämfört med om man inte byter plats.

- Samtidigt ser vi också att det är negativt ju fler minuter per dag man behöver leta arbetsplats. På tre av fyra kontor såg vi att produktiviteten gick ner. Det kan vara avgörande att man erbjuder tillräckligt många platser, som tysta avdelningar, kreativa rum och sociala ytor, så att man verkligen kan få till dessa växlingar utan att de ska vara tidsödande.

Det är stora skillnader i hur medarbetaren upplever aktivitetsbaserade kontor beroende på om hen kommer från cellkontor eller kontorslandskap. De som kommer ifrån cellkontor upplever en större försämring av sin arbetsmiljö, med distraktioner och störningar, och det blir en större omställning. Medarbetaren som däremot kommer från ett kontorslandskap upplevde ingen försämring.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#6