Tjänstemännen
vobbar mer och mer


2018-03-12 - Reglerna för vab och jobb är glasklara. Du får inte jobba när du vabbar. Ha en tydlig kommunikation om vad som gäller, råder Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.


Vab, att vara hemma för vård av sjukt barn, ökar lite men stadigt för varje år, enligt Försäkringskassan. Dessutom ökar vobbandet bland tjänstemän, alltså att både vara hemma och vårda sjukt barn och samtidigt jobba under tiden.

Just för tjänstemännen har möjligheterna att arbeta och ta hand om barn samtidigt blivit större men det kräver också mer tydlighet om vad som gäller. För det finns ingen flexibilitet för den som vabbar och tänker sig att jobba samtidigt. Så fort det utförs en arbetsuppgift är det arbetsgivaren som ska stå för notan.

– Världarna går alltmer ihop i det flexibla arbetslivet. Men i detta fall är det två vitt skilda saker. Vill man jobba när barnet är sjukt så får man det, men då måste arbetsgivaren betala. Så fort du börjar messa, mejla och prata om jobbet så jobbar du. Men om arbetsgivaren ringer om något privat, då är det inte jobb, säger Niklas Löfgren.

Att läsa något i morgontidningen kopplat till jobbet skulle kunna ses som kompetensutveckling men där anser Niklas Löfgren att det finns en gråzon.

– Om arbetsgivaren däremot ringer och säger att jag ska läsa det där i tidningen, då är det jobb. Men de allra flesta vet när de har börjat jobba och inte, och jobbar du ska du ha lön från arbetsgivaren, säger Niklas Löfgren.

Och det är påbörjad timme som gäller. Eftersom tre fjärdedels dag är det minsta man kan ta ut för vab kostar det med andra ord minst två timmar för arbetsgivaren när medarbetaren med åtta timmars arbetsdag tar tag i någon uppgift. Samtidigt är deltidsvab relativt ovanligt och har legat på samma nivå i många år.

– Vi vet inte varför, men man kan inte skylla på att man tycker det är krångligt. I dag finns det många bra elektroniska tjänster, säger Niklas Löfgren.

Regler för vab

1 Medarbetare har full ledighetsrätt vid vård av barn under tolv år. Det innebär att inte behöva vara tillgänglig på telefon och mejl.

2 Den som vabbar får inte jobba. Om arbete utförs, som att svara på frågor i telefon eller mejl, ska arbetsgivaren stå för kostnaden.

3 Om medarbetaren behöver jobba räknas varje påbörjad timme som arbetstid. Vab minskar med samma tid. Den kortaste tiden som det går att vabba är två timmar.

4 Registrera rätt. Är medarbetaren hemma två dagar med vab halva dagen och jobb halva ska det rapporteras så,
inte som en dag vab och en dag jobb.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#3