Hur bra är du på att hantera förändring? Testa dig själv.


2020-06-08 -

En stor del av organisationers framtida utveckling och innovation ligger i händerna på HR. Just nu undersöker Personal & Ledarskap tillsammans med Assessio hur förmågan att lära och lära om ser ut i den svenska HR-branschen.

Vi erbjuder en unik möjlighet att kostnadsfritt göra testet ”Learning agility” och ta reda på dina styrkor och utvecklingsområden kopplat till att hantera förändring. Samtidigt bidrar dina helt anonymiserade svar till undersökningen. Resultatet kommer att presenteras i Personal& Ledarskap.

Learning agility handlar om en persons förmåga och vilja att kontinuerligt utvecklas och lära nytt utifrån nya situationer och upplevelser. Det kan både innebära att lära sig nya färdigheter och förändra mindre effektiva beteenden som man tidigare använt sig av. Learning agility mäts utifrån fem dimensioner: people agility, mental agility, change agility, results agility och self-awareness.

Genom att göra ett personlighetstest och ett motivationstest kan du mäta din nuvarande learning agility och få reda på din utvecklingspotential inom de fem olika dimensionerna. Efter att du genomfört båda testerna får du din egen rapport med din nuvarande poäng samt personliga tips för vad du kan göra för att utveckla din learning agility.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN