Svante Randlert: Fråga både om hur det går och om hur vi mår


2020-03-27 - För tre år sedan skrev Svante Randlert boken Drömarbetsgivaren. Nu kommer uppföljaren Drömledarskapet.

Vad bygger din nya bok på?

- Jag har fått många frågor om vad man som chef ska göra då? "Drömarbetsgivaren" handlade om hur vi behöver vara som en organisation. Så då skrev jag en bok om hur vi ska göra som ledare för att uppnå drömledarskapet för 2020-talet. För att beskriva det har jag och mina samarbetspartners trattat ner så mycket som möjligt av 2000 års ledarskapsforskning tillsammans med mängder av färska rapporter och intervjuer med ledare. Vi har verkligen gått på djupet.


Svante Randlert.

Du beskriver "drömledarskapet", men är inte ledarskap ofta förknippat med just önsketänkande? I verkligheten är det ju så mycket mer än bara chefen som inverkar på arbetsmiljön?

- Man kan titta på viktiga nyckeltal som personalomsättning och vinst men allt börjar och slutar med ledarskapet. Jag skriver i början av boken att om du har medarbetare som du tror bara jobbar för dig som chef så ska du stänga boken. Det är ledarna som ska jobba för medarbetarna. Och hr behöver hjälpa ledarna att göra det.

Vilka är dina bästa råd för hur hr-cheferna som läser detta kan bli drömchefer?

- Det är inte vad du är och vad du vet, utan vad du gör som spelar roll. Jag har i boken en verktygslåda med tio verktyg. Om vi tar till exempel nummer nio, batterinivåregleraren, så handlar den om att förstå att vi måste ställa oss frågor både om hur det går och om hur vi mår. Var ligger människors batterinivå? Vi har bara lagt till och lagt till. Vi laddar en urladdad mobil men när laddar vi cheferna? Även om vi förstår de här sakerna så saknas ofta förutsättningarna i organisationerna att göra rätt, vi gör mycket tvärtom. Hr har en guldsits nu att hjälpa ledare att göra rätt saker. Vi måste ge förutsättningar att leda istället för att administrera människor.

Blir din nästa bok "Drömmedarbetaren"?

- Det vet man aldrig… Jag vill ändå säga att det börjar och slutar med ledarskapet. Alla pratar om självledarskap nu och "Drömledarskapet" funkar för alla som vill leda i någon form.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN