Slopa gamla arbetssätt

– eller tappa unga stjärnor


2018-10-31 - DEBATT. De senaste åren har företag som Spotify, Uber och Netflix revolutionerat sina branscher. Teknik har snabbt förändrat hur vi konsumerar musik, tv-serier, film och transport. Nästa i raden för liknande omställningar är arbetsplatser. Det skriver Patrik Ölvebäck, Country Manager för IWG Sweden.


Millennials, det vill säga de som är födda från 1980-talet och senare, ställer helt andra krav på moderna arbetsplatser och upplevelsen dessa kan förmedla än tidigare generationer. Kraftiga förändringar är att vänta och det är dags för företagen att slopa gamla, traditionella arbetssätt – eller gå miste om den stora gruppen unga talanger som kräver flexibilitet i sin arbetsvardag.

Den snabba teknikutvecklingen har förändrat vad som är möjligt, och inom två år kommer 80 procent av världens befolkning att äga en smartphone. Molntjänster kommer fortsätta att växa exponentiellt och redan 2020 kommer 61 procent av mobil-trafiken bestå av 4g-anslutningar. Det kommer att bli lättare än någonsin att koppla upp sig oavsett plats och arbeta mer produktivt .

Millennials som växt upp digitalt med denna teknik är särskilt med­vetna om förändringen. Deras förväntningar är mindre knutna till vad som tidigare var möjligt och de har insett att det finns en reell möjlighet att kunna arbeta var som helst. Unga i dag vet att det under deras karriärer finns en förväntan på dem att de ska arbeta hårt, vilket får dem att prioritera sin flexibilitet högre än andra grupper.

De ser ingen nytta i att pendla två timmar till kontoret – när de lika gärna kan jobba hemifrån eller på ett fik nära hemmet. Dagens arbetsgivare måste börja använda sig av flexibla arbetsplatsytor för att ens kunna konkurrera om unga topptalanger i sin bransch.

Unga i dag vill arbeta för företag där de kan uppleva fördelarna med en kreativ och kollaborativ miljö, men utan att ödsla tid av sin dag. De vill kunna kunskapsdela över generations- och branschgränser och ser flexibel arbetsyta som ett sätt att skapa nya projekt- och affärsidéer. I en europeisk studie svarade nära 70 procent av medarbetare i åldern 22–29 att de är beredda att byta andra jobbförmåner mot bättre arbetsplatsytor.

Millennials har rätt; framtidens arbetsplats är flexibel. Flexibelt arbete är nämligen effektivt på samtliga nivåer i ett företag, från startuper till globala organisationer. När IWG gjorde en undersökning om flexibla arbetsplatser svarade 89 procent att de tror att flexibelt arbete bidrar till att företagets verksamhet växer. Framför allt uppgav 80 procent att om de anställda kan arbeta var som helst hjälper det företaget att rekrytera och behålla talanger, en siffra som i 2016 års studie låg på 64 procent. Ny teknik gör att vi kan jobba var som helst, när som helst.

Utmaningen för företag är nu att optimera den här typen av nytt arbetslandskap och skaffa sig en strategi för användning av flexibla arbetsytor. Annars riskerar man att tappa sina vassaste millennials till konkurrenter som redan anammat framtidens arbetssätt.

PATRIK ÖLVEBÄCK,

COUNTRY MANAGER FÖR IWG SWEDEN.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN