”Jag bestämde mig för att bli ­ sifferproffs”


2019-04-04 - Hr-konsulten Sladjana Grbic insåg tidigt kraften i att spara in på kostnader och att effektivisera. Hon beslöt sig för att bli proffs på hr-ekonomi.


Sladjana Grbic, Foto: Privat.
Sladjana Grbic, är hr-konsult på programvaruföretaget HR Fokus, med specialistområden som lön, hr-statistik, lönerevision och lönekartläggning.

Varför valde du den inriktningen och hur kom du dit där du är nu?

– Min ambition var först att arbeta med hr-frågor inom offentlig sektor, men mitt fokus förflyttades mot ledar­skap, organisationskultur och mångfald i arbetslivet. I utbildningen ingick personalekonomi, som då inte kändes särskilt intressant. Men efter några år i branschen insåg jag att kostnads­besparingar och effektiviseringar är viktiga incitament för förändring. Då bestämde jag mig för att bli sifferproffs.

– Det är viktigt och nödvändigt att vi inom hr kan argumentera för personalinvesteringar utifrån ett lönsamhetsperspektiv.

Finns det något tillfälle under din karriär som du ser som en vändpunkt?

– Jag glömmer aldrig lyckan när jag klarade min första tentamen på Personalvetarprogrammet. Jag jobbade cirka 50 procent parallellt med studierna och min yngste son på åtta månader hade kolik. I den stunden kommer jag ihåg att jag tänkte att ingenting är omöjligt. Och jag har aldrig ångrat mitt karriärval.

Du arbetade som undersköterska, parallellt med studierna till personalvetare. Vad är det viktigaste du tagit med dig från den erfarenheten?

– Vård- och omsorgspersonal är en motiverad yrkesgrupp. Trots hög ­arbetsbelastning, dålig arbetsmiljö och många sjukskrivningar bemöter de anställda omsorgstagarna med delaktighet, värme och värdighet. Ständiga omorganisationer och ­besparingskrav är alltför ofta det ­viktigaste på agendan. Att jaga kostnader kan ofta bli en dyr historia i form av minskad motivation och ökad personalomsättning.

Vilka konkreta förbättringar i ledarskap inom vården skulle du vilja se?

– Första linjens chefer måste få rätt förutsättningar för att utöva ett närvarande ledarskap. Det kan göras genom färre medarbetare per chef och större möjligheter att ägna sig åt chefskapets kärnuppgifter ute på arbetsplatserna. Mellanchefernas roll ska vara att ge stöd och förmedla information mellan ledning och cheferna närmast ­personalen. Beslut ska fattas på basis av faktiska förhållanden i verksam­heten, och de anställdas erfarenheter och förslag tas tillvara.

Du har tidigare drivit eget företag där du arbetade med personprofilanalyser som bygger på Disc-teorin. Teorin har fått kritik och har förkastats som ovetenskaplig. Hur förhåller du dig till den i dag?

– Vi människor vill gärna ha enkla lösningar på komplicerade frågor. Folk tycker att det är fantastiskt bra att kunna dela in mänskligheten i fyra ­kategorier, men så enkelt är det inte. Problemet är inte att sådana tester/ analyser används utan hur de ­används. Används de rätt så kan det vara ett bra verktyg till exempel som underlag för diskussion och reflektion kring individer och grupper. Kritiken riktas mot två faktorer, dels att teorin beskrivs som evidensbaserad, dels att indelningen av personligheter framställs som absolut sanning. Med ett objektivt förhållningssätt kan Disc-teorin vara ett av flera instrument.

Om du skulle ge några karriärråd till en mer junior hr-kollega, vilka skulle det vara?

– Skaffa dig en mentor. Var aktiv på Linkedin. Försök hitta extrajobb inom hr redan under studietiden och komplettera med utbildning i ekonomi och skaffa kunskaper i personalekonomi.

JENNIE JENSEN

Fakta Sladjana Grbic:

Hisspitch: "Jag är hr-konsult och systemförvaltare med passion för lönsamt ledarskap."

År i hr-yrket: 5 år.

Bor: Örebro.

Motto/devis: ”Det är den som går vilse som finner de nya ­vägarna.”

Drömuppdrag: Hr-direktör eller vd på ett företag där personalfrågor prioriteras på riktigt.

Så kom jag hit:

Före 2004: Arbetade inom detaljhandel och med olika uppgifter inom familjeägda ­företag.

2004: Hej då retail! Hej då varma grader i Monte­negro! Hej Sverige!

2007–2014: Läser svenska, skaffar mig svensk gym­nasiekompetens och fort­sätter med studier på Personalvetarprogrammet.

2014: Gör tio veckor verksamhetsförlagd praktik.

2015–2016: Egenföre­tagare inom marknads­föring, försäljning och ­utbildning av person­profilanalyser.

2015: Tackade ja till uppdraget som koordinator och bildade ett yrkesnätverk i Örebro.

2016: Bestämde mig för att satsa på en karriär med fokus på löne- och statistikfrågor, ­vilket ledde till att jag började arbeta på HR Fokus.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN