Skatt på ersättningar till skolklasser och idrottsföreningar?


2018-10-24 - Blir det skatt och sociala avgifter om en idrottsförening klipper gräset för att samla pengar till en resa? Det är frågan som vår skattexpert Lennart Salomonsson svarar på.


EXPERTEN Både en skolklass och en lokal idrottsförening har hört av sig till före­taget och frågat om några elever respektive medlemmar skulle kunna hjälpa till med enklare arbetsuppgifter. Det skulle kunna handla om att dela ut reklam eller att hjälpa till i trädgården med att klippa gräsmattor och att rensa ogräs.

Pengarna som skolan och föreningen tjänar ihop hos oss och andra före­tag ska användas till en resa.

Vi funderar på att ta både skolans och idrottsföreningens tjänster i anspråk och undrar om vi ska göra skatteavdrag och betala arbets­givaravgifter på de utbetalda arbetsersättningarna.

Skatteexperten svarar

Svaret beror på vem som är mottagare av ersättningarna.

Om skolan står som betalningsmottagare behöver företaget inte göra skatteavdrag. Det blir då inte heller några arbetsgivaravgifter och ersättningarna behöver inte redovisas på kontrolluppgift.

Detta gäller för klasser på grundskole- eller gymnasienivå. Arbetet ses då som ett led i utbildningen, och skolan får sedan fritt använda pengarna för olika gemensamma ändamål, till exempel en skolresa.

Om det är en idrottsförening som utför de olika arbetsuppgifterna genom sina medlemmar är det viktigt att före­taget ber föreningen visa att den är godkänd för F-skatt. Om så är fallet behöver några skatteavdrag inte göras.

Även om de aktuella arbetsersättningarna är de enda ersättningar som idrottsföreningen får så krävs alltså att föreningen är godkänd för F-skatt för att skatteavdrag inte ska göras. Detta även om föreningen inte ska beskattas för inkomsten. Skatteverket beslutar då om ett godkännande för F-skatt men utan någon skattedebitering, ett så kallat nollbeslut.

Skatteavdrag ska däremot alltså göras på ersättningar till föreningar som inte är godkända för F-skatt. Avdraget uppgår till 30 procent av ersättningen.

Observera att gränsen för när skatte­avdrag ska göras går vid 1 000 konor per mottagare och år.

Om skatteavdrag har gjorts ska före­taget även lämna kontrolluppgift. Några arbetsgivaravgifter blir dock aldrig aktuella när det är fråga om arbets­ersättningar till idrottsföreningar.

LENNART SAMUELSSON


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN