Sju steg till självledarskap


2018-10-30 - Allt fler företag lyfter självledarskap som en viktig framgångsfaktor. Men vad menar man egentligen? Författaren Nicolas Jacquemot går i sin bok Självledarskap-Konsten att hitta rätt i livet och på jobbet, igenom den senaste forskningen på området.


1. Självkännedom

Att lära känna sig själv är grundläggande för den som vill utveckla sitt självledarskap. Vi kan uppnå självkännedom genom att uppmärksamma våra tankar och känslor, reflektera kring vad vi säger och gör, samt observera hur vi fungerar med kolleger och bland vänner. Det är också viktigt att identifiera sina grundläggande värderingar.

2. Självkontroll

Alla har förmåga till självkontroll och den går att öva upp. Den behövs för att vi ska kunna leda oss själva och ta oss framåt i vardagen, på jobbet och i livet. Dessutom är den viktig för att inte låta känslor och impulser styra våra handlingar när saker tillfälligt känns svåra eller tråkiga. Eller när vi frestas av kortsiktiga belöningar i stället för att eftersträva det som är långsiktigt bäst för oss.

3. Motivation

Motivation är en viktig nyckel till våra handlingar och själva bränslet i självledarskap. Genom att identifiera saker du blir motiverad av och vilka hinder det finns går det att bli bättre på att bli motiverad men även behålla motivationen.

4. Fokus

Fokus är viktigt för själv- ledarskap, bland annat för att identifiera vad vi ska ägna oss åt och kunna göra prioriteringar. Men fokus behövs också för att påbörja olika uppgifter och fullfölja dem. Distraktioner kan skymma sikten och försämra möjligheterna till självledarskap, men det går att träna upp förmågan att kontrollera sitt fokus.

5. Stresshantering

När kraven som ställs på oss överstiger vår förmåga att klara av dem uppstår stress. Det gäller i såväl arbete och studier som relationer. Viss stress är bra och kan hjälpa oss att fokusera. Då skärper vi våra sinnen och mobiliserar de krafter som behövs för att klara av en uppgift. Annan stress är enbart negativ. Att hantera stress är en viktig ingrediens för självledarskap.

6. Uthållighet

Att överge sina mål, lägga ett projekt åt sidan eller låta bli att slutföra en påbörjad uppgift är vanliga följder av ett bristande själv- ledarskap. Ihärdighet och ut­hållighet behövs för att vi ska kunna leda oss själva framåt genom livet, och för att ta oss över tillfälliga hinder och klara större motgångar.

7. Självbelöning

Att uppmärksamma och belöna sig själv är en viktig del i självledarskap. Det är viktigt att vila i sina uppnådda ansträngningar. Alltför ofta lägger vi mycket tid på att fundera på vad vi gjorde fel och lite tid på att uppmärksamma det vi gjorde rätt.

Källa: Självledarskap. Konsten att hitta rätt i livet och på jobbet, av Nicolas Jacquemot.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN