Så stöttar du en sjuk kollega


2018-10-23 - Mitt i vardagen händer det ofattbara, en arbetskamrat blir svårt sjuk. Varje år drabbas omkring 30 000 personer i yrkesaktiv ålder av cancer. Hur kan man stötta en allvarligt sjuk kollega?


Alla är olika, det är därför man måste lyssna på hur varje person vill ha det. Man måste ta kontakt och kan inte förlita sig på att den som är sjuk gör det. Det menar Yvonne Brandberg som är professor i vårdvetenskap med fokus på onkologi och biträdande vetenskaplig sekreterare och psykolog på Cancerfonden.

Hon har arbetat med cancerpatienter i 25 år och säger att alla måste hitta sitt sätt att hantera det på. Det finns inget rätt eller fel.

? Chefen ska ta en personlig kontakt och höra vad som hänt och fråga hur man vill ha det med informationen till kollegor.

En del vill inte prata om det medan andra vill vara helt öppna. Om chefen berättar vad som hänt är det viktigt att veta om det är ok att folk hör av sig eller inte.

- Många undrar "vad ska jag säga när jag hör av mig?". Men man kan fråga hur det är och behöver inte säga så mycket själv. Det man kan göra är att lyssna och på det sättet komma med stöd. Man behöver inte komma med råd. Det är så olika hur människor hanterar en sån här sak, förklarar hon.

Hon säger att det är viktigt att komma ihåg att även om man drabbats av cancer är man samma person som förut.

En del väljer att arbeta under behandlingstiden. Det kan vara stimulerande att ha kvar sitt gamla jobb och kan hjälpa en att känna sig som sig själv.

Vid en cancersjukdom kan behandlingen ta ett halvår och har man varit borta kan det vara en tröskel att komma tillbaka till arbetet. Därför kan det vara bra att bli inbjuden till sociala aktiviteter och julfester. Det sociala kanske många orkar med även om de inte orkar arbeta.

- Det ligger mycket på arbetsplatsen att hålla kontakten så att steget tillbaka inte blir så stort. Vid planeringsdagar ska man bjuda in den som är sjukskriven så att personen inte blir helt bortkopplad.

Hon säger att det oftast tar längre tid att komma igen än den tid som man är sjukskriven.

- Man kan ha det knepigt med trötthet, koncentrationssvårigheter och tankarna om vad som hänt.

På ett plan är man samma person men samtidigt måste kollegor och chefer ta extra hänsyn till den som kommit tillbaka precis.

- Man kan inte prestera på samma nivå som innan. Det kan uppstå irritation bland kollegor som får ta en större del av arbetet. Chefen måste uppmärksamma om andra får ta en för stor del och hjälpa till att fördela arbetet på ett annat sätt i så fall, säger hon.

IDA KARLSSON

läs även Cancern lärde Martin att prioritera

FAKTA ARBETSGIVARANSVAR

Arbetsgivarens skyldigheter när arbetstagare drabbas av personlig kris som påverkar arbetssituationen regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd och arbetsanpassning och rehabilitering.

- Arbetsgivaren är skyldig att prata med den anställde om hur det påverkar personens möjlighet att arbeta. Arbetsgivaren ska anpassa så att man ska kunna fortsätta arbeta i största möjliga utsträckning. Det gäller generellt, det finns inga särskilda regler kring cancer, säger Pia Schyberg, expert inom arbetsanpassning på Arbetsmiljöverket.

- Det kan handla om en anpassning av arbetsuppgifterna under en speciell period. I vissa fall kanske det kan handla om färre kundkontakter. Ibland kan det behövas förändrade och anpassade arbetstider för den som genomgår behandlingar. Sen har man självklart rätt att vara frånvarande från arbetet om man är sjukskriven, säger hon.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN