Så gör du om en medarbetare smittas av corona


2020-03-16 - Om en av era medarbetare råkar ut för det nya coronaviruset behöver ni agera klokt. Arbetsgivarorganisationen Almega har låtit sin arbetsrättsjurist Sophie Thörne reda ut frågan.

Varje enskild arbetsgivare måste agera utifrån vad som är bäst för sin verksamhet. Där är dialogen med medarbetarna mycket viktig. Men följande råd kan alltid följas:

1. Medarbetaren ska inte komma till arbetsplatsen. Information om kontakt med sjukvården finns på 1177 Vårdguiden.

2. Information om coronavirus och covid-19 finns på Krisinformation.se och det nationella informationsnumret 113 13.

3. Som arbetsgivare behöver ni få en överblick av vilka som kan ha träffat medarbetaren i jobbet, i anslutning till att hen insjuknade eller fick besked om smitta, och informera berörda.

4. Smittskyddet i respektive Region ansvarar för smittspårning, information om det ges via hemsidan 1177 Vårdguiden. Myndigheternas riktlinjer uppdateras löpande, och för närvarande sker inte provtagning på alla som kan ha smittats av coronavirus.

5. Arbetsgivaren ska ur ett arbetsmiljöperspektiv göra en bedömning av om lokalerna behöver städas för att minimera risk för smittspridning. Information om detta får sökas via hemsidan Krisinformation.se och det nationella informationsnumret 113 13.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN