Så gör du bakgrundskontroll

– 6 tips från experten!


2019-05-13 - TEMA. Arbetet med bakgrundskontroller handlar mycket om att förbereda sig. Vilken information behöver du och hur tar du reda på den Experten Nils Hallén ger sina bästa råd.

Nils Hallén är ­ansvarig för kursen Personalförsörjning och kompetensutveckling på Södertörns hög­skola.Foto Elsa Frizell

1. Utgå från tjänsten och kravprofilen

Börja med att identifiera riskerna för den specifika befattningen. Vad är viktigt för tjänsten och hur tar man reda på den informationen? Är det till exempel avgörande att man har en viss utbildning som truckkörkort, läkarlegitimation eller att man inte haft ekonomiska problem tidigare eftersom hen kommer att hantera mycket pengar? Eller är det viktigt att personen inte har ­varit straffad tidigare, och i så fall för vad?

2. Bestäm med vilken metod du får reda på informationen

Det kan handla om referenstagning, googling, utdrag ur belastningsregister eller kreditupplysningar. Eller att du kontrollerar att cv stämmer. Har de till exempel den utbildning som anges och har de jobbat där de säger att de har?

3. Låt inte metoden bli slentrian

Landa inte i att slentrianmässigt göra lika för alla. Begär till exempel inte ut utdrag ur belastningsregister för alla bara för att ni kan. Fundera vilken m­etod som är relevant.

4. Bestäm i förväg hur informationen ska hanteras

Hur ska ni agera och hantera det som dyker upp i en bakgrundskontroll? Vilka är kriterierna för att det som kommer fram är så graverande att någon sållas bort? Det kan handla om att i förväg bestämma om till exempel en trafikförseelse kommer att påverka beslutet eller vilken information på Google som gör att den sökande sållas bort.

5. Gör bakgrundskontroll sent i ­rekryteringen

Det vanligaste är att bakgrundskontrollen görs sist i processen, många gånger av praktiska skäl eftersom en ordentlig kontroll kostar tid och pengar. Men det handlar också om vad ni utsätter kandidaten för och det oetiska i att samla på sig information om personer man kanske inte kommer att gå vidare med.

Man skulle dock kunna argumentera för att lägga det tidigt i processen, om det handlar om frågor som gör att kandidater ändå inte ska kunna anställas. Det tar tid både för arbetsgivaren och kandidaten att låta dem genomgå urvalssteg i onödan.

Ett sätt att förekomma detta kan vara att tidigt upplysa om vilka bakgrundskontroller som kommer att göras, så att kandidaten har möjlighet att välja att avstå från den fortsatta processen.

Använder man bakgrundskontroll som urvals­metod, till exempel om man googlar kandidaten, så är det bra att den som intervjuar inte har den informationen, eftersom det kan ge rekryteraren förförståelse om den a­rbetssökande.

6. Låt specialister göra en utökad ­bakgrundskontroll

För tjänster som av olika skäl kan behöva en utökad bakgrundskontroll kan det vara klokt att kontakta företag som specialiserar sig på just detta, då det ofta kräver speciell ­expertis. Dessutom kan det vara mycket tids­ödande för en lekman.

ELSA FRIZELL

Läs också:

Litar du på kandidaten?

Registerkoll kan bli förbjuden

Gdpr är lagen som sätter ramarna

Facken stoppade kontroller på storföretaget


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN