Riv Pyramiderna ges

ut på nytt


2018-06-07 - Jan Carlzons klassiker finns fortfarande som kurslitteratur på Harvard Business School, är utgiven i mer än 50 länder och säljs i tiotusentals exemplar runt om i världen. Den 20:e juni kommer Riv Pyramiderna i nyutgåva.


Aldrig har det pratats så mycket om medarbetarskap, vikten av mötet med kunden och människan som företagets viktigaste resurs. Annat var det 1985 då Jan Carlzon skrev Riv Pyramiderna. Boken kom sommaren 1985 och skrevs i första hand med SAS-anställda i åtanke, utan en tanke på att boken skulle få en sådan genomslagskraft. Bokens budskap har inte åldrats: Utgå alltid ifrån människan.

I nyutgåvans förord reflekterar Jan Carlzon över utvecklingen. Han skriver att mötet, det som uppstår i precis det ögonblick en representant för företaget möter en kund – avgör företagets framgång. Det kräver en typ av ledarskap som inte blivit mindre relevant, snarare tvärtom.

Och pyramiderna ska rivas men det är inte toppen som försvinner utan mellanlagret. Toppen, det vill säga ledningen, blir snarare ännu viktigare. Detsamma gäller den breda basen. Det är där mötena sker.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN