Blir privata sjukvårdsförsäkringar skattepliktiga nu?


2018-09-10 - Nya bestämmelserna gäller för sjukvårdsförsäkringar som betalas från och med den 1 juli 2018. Skatteexperten Lennart Samuelsson reder ut vad som gäller.


FRÅGA: Några medarbetare på företaget har förmån av privat sjukvårds­försäkring. Samtliga försäkringar tecknades i januari 2018 och avser hela året.

Vad vi förstår har förmån av fri privat sjukvård och privata sjukvårds­försäkringar blivit skattepliktig från och med den 1 juli 2018. Innebär det att de anställda ska beskattas för den del av försäkringspremien som ­avser tid efter den 1 juli?

SVAR: De nya bestämmelserna gäller för sjukvårdsförsäkringar som betalas från och med den 1 juli 2018. Det innebär att de försäkringar som betalades före detta datum är skattefria försäkringsperioden ut.

Vissa försäkringar betalas månadsvis. Här gäller skatteplikt för de premier som betalas från och med den 1 juli, trots att försäkringsperioden alltså sträcker sig efter detta datum.

Privata sjukvårdsförsäkringar kan även i fortsättningen omfatta skattefria åtgärder, till exempel de anställdas förebyggande behandlingar och rehabilitering. Det är därför viktigt att ta reda på hur stor del av försäkringspremien som är avsedd att täcka just detta och alltså fördela premien i en skattefri och en skattepliktig del.

Även fria privata sjukvårdsbehandlingar, till exempel ögonoperationer och ivf-behandlingar, är skattepliktiga från och med den 1 juli 2018. Behandlingar som har betalats före den 1 juli är skattefria oavsett om de utförs efter detta datum.

Skattefriheten för en privat sjukvårdsbehandling eller en privat sjukvårdsförsäkring, som alltså har betalats före den 1 juli 2018, påverkas inte av att den anställde är med och ”finansierar” förmånen via brutto- löneavdrag efter den 1 juli.

Lennart Samuelsson, expert på förmånsbeskattning, Tholins & LarssonJUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#9