På hr-avdelningarna devalveras psykologin


2019-03-20 - DEBATT. Ingen tror sig vara läkare efter en månad med ryggvärk, eller arkitekt efter en eftermiddag på närmsta byggvaruhus. Trots det kan vem som helst inte bara kalla sig ledarskaps- eller organisationsexpert utan någon som helst utbildning. Anne Grefberg uppmanar Sve­riges hr-avdelningar att ställa krav i sina upphandlingar.

Människan är komplex. Det är därför som psykologin, alltså vetenskapen om människans tankar, känslor och beteenden, också är det. Och då blir det problematiskt när man i rekryteringsprocesser, organisationsutveckling och teambyggande förenklar människan med påstått stöd från vetenskapen.

Ingen tror sig vara läkare efter en månad med ryggvärk, eller arkitekt efter en eftermiddag på närmsta byggvaruhus. Trots det kan vem som helst inte bara kalla sig ledarskaps- eller organisationsexpert utan någon som helst utbildning; vem som helst kan också få förtroende att praktisera sina teorier hos organisationer på stora bolag och offentlig förvaltning.

Man kan lägga ut texten om det mänskliga psyket, hur vi beter oss och varför, utan att ha något som helst vetenskapligt stöd för sina påståenden. På hr-avdelningar runt om i Sverige kan coacher, konsulter och beteendevetare med oklar eller ingen utbildning predika sina läror utan att det ställs något krav på vetenskapligt stöd. Och därför blir det ibland otroligt fel.

Få har nog undgått storsäljaren Omgiven av idioter. Boken och dess uppföljare bygger på Disc/Disa-testet som genererar fyra personlighetstyper – fyra färger. Författaren till böckerna, Thomas Erikson, har nått enorm framgång, och turnerar Sverige runt med föreläsningar.

Detta trots att teorierna han håller för sanna är ovetenskapliga – och han saknar helt relevant utbildning, vilket ledde till att han utnämndes till Årets förvillare 2018 av Forskning & Vetenskap. Thomas Erikson själv besvarade sedan kritiken i en TT-intervju, och ironiskt nog bekräftade han då kritiken han utsatts för.

Psykologi är inte en exakt vetenskap, menar Thomas Erikson bland annat, och det är rätt på ett sätt – psykologi är från början en fenomenologi, precis som exempelvis läkarvetenskapen. Dock har nya sätt att forska på mänskliga hjärnor skapat förutsättningar för att bli långt mer exakt i sin förståelse av psykologi. Dess­utom är modern psykometri lika ­exakt som vilken vetenskap som helst där man använder sig av statistik och kvantitativ metod för att beskriva och förklara observationer.

Det är med andra ord en direkt omodern inställning att säga att psykologi inte är en exakt vetenskap. En inställning som i detta fall används för att få människor att tro att psykologisk pseudovetenskap är lika kvalitativt relevant som faktisk vetenskap. Det är den inställningen som gör att hr-chefer och rekryteringsansvariga fortsätter att köpa in och arbeta med psykologiska tester som forskarvärlden avslöjat som ovetenskapliga för längesedan.

Och Disc/Disa är bara ett exempel – det välkända Myers-Briggs är ett ­annat. Grunden till det som i dag är ett av världens mest använda personlighetstester lades av mor och dotter, tillika amatörpsykologerna, Katharine Cook Briggs och Isabel Briggs ­Myers som förenklade och byggde på Jungs personlighetsteori lite som de ville. Resultatet blev en global industri, som helt och hållet saknar vetenskaplig relevans. Så länge dessa tester säljer förändras ingenting och psykologisk vetenskap fortsätter att devalveras till något som är jämställt med sunt förnuft.

Därför vill jag uppmana er på Sve­riges hr-avdelningar att ställa krav. Kräv att era psykologiska personlighetstester ska stå på en grund av just psykologisk vetenskap, och att era konsulter ska besitta faktisk kunskap och ha relevant utbildning för jobbet de gör hos er. Det förtjänar både ni och de organisationer ni arbetar med. Människan är komplex. Om någon påstår något annat bör ni dra öronen åt er.

ANNE GREFBERG

Legitimerad psykolog och ­entreprenör, specialiserad på ledarskap, rekrytering och ­organisationsutveckling.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN