Över 770 svenskar dör av stress varje år


2019-08-22 - För första gången har beräkningar gjorts på hur många som dör i arbetsrelaterad stress. I framtiden beräknas jobbstress döda ännu fler. Det visar en ny kunskaps­över­sikt från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket presenterade i början på sommaren en ny kunskapssammanställning om den arbetsrelaterade dödligheten i Sverige. Översikten tar fram beräkningar för hur många människor som årligen dör på grund av arbetsolyckor eller arbetssjukdomar. Den visar att dödsolyckorna endast är en marginell del av alla dödsfall som arbetet orsakar. De allra flesta – sammanlagt flera tusen människor – dör i arbetsrelaterade sjukdomar i Sverige varje år.

Stress, skiftarbete och damm är de vanligaste orsakerna till att människor dör på grund av arbetet, enligt översikten. Nytt är att Arbetsmiljöverket undersökt hur många som dör på grund av arbetsrelaterad stress, en stress som beräknas döda 772 personer på ett år, till exempel i hjärtkärlsjukdomar och stroke.


Bengt Järvholm

– Trots att det inte sitter en klisterlapp på de här männi­skorna att de har dött på grund av jobbet, så måste samhället ta tag i det, säger Bengt Järvholm, senior professor i folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, som är en av författarna till kunskapssammanställningen som gjordes på uppdrag av Arbets­miljö­verket.

Med utgångspunkt i dagens arbetsmiljö har forskarna också gjort beräkningar för framtiden. Stress kommer förmodligen att skörda ännu flera liv framöver, enligt översikten, även om forskningen inte kommit så långt att det går att beräkna antalet.

Den upplevda negativa stressen hos anställda, alltså höga mentala krav och lite beslutsutrymme, ökade från 13 till 22 procent från 1981 till 2000. Det skedde främst inom handel, hotell och restaurang samt inom vård, omsorg och utbildning. Även andra studier visar att fler har fått mer besvär på grund av stress på jobbet. Därför drar forskarna slutsatsen att dödsfallen på grund av stress på arbetsplatsen ökar.

Den förra kunskapsöversikten om arbetsrelaterad dödlighet i Sverige gjordes för tio år sedan. Då presenterades dödsantalet utifrån olika sjukdomar på grund av arbete. I den här översikten presenteras dödsantalet utifrån olika risker i arbetsmiljön som orsakar dödliga sjukdomar. Då blir det tydligare vilka åtgärder som behövs för att färre ska dö.

– Det finns en betydande potential att göra något åt dödssiffrorna, konstaterar Bengt Järvholm.

JONNA SÖDERQVIST


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN