Olikheter skapar dynamik och trivsel i nöjesparken


2018-04-23 - För nöjeskoncernen Park and Resorts startar rekryteringen av säsongspersonal med ett anonymt servicetest. Det objektiva urvalet har ökat både träffsäkerheten och mångfalden. Vilket i sin tur ökar trivseln på jobbet.


Foto: Johan Gramén

För säsongspersonal i nöjesparker finns bara en kompetens som är riktigt viktig: servicekänsla. I övrigt vill Park and Resorts ha så stor mångfald som möjligt.

– Vi är övertygade om att det ger ett bättre gästmöte om vår personal speglar mångfalden bland våra gäster, säger Caroline Lidholm, rekryteringschef för koncernen.

Parks and Resorts rekrytering av de cirka 1 700 nyanställda varje år startar i ett anonymiserat webbtest där alla som söker jobb i parkerna får ta ställning till 25 situationer som kan inträffa. De som får högst poäng i testet kallas till gruppintervjuer. Först då ser rekryterarna namn, ålder och andra uppgifter och först då träffas man. 2017 gjordes 8 000 servicetest, varav 3 000 kallades till gruppintervju.

– Det är ett effektivt redskap. Den första urvalsprocessen är helt objektiv. Dessutom får kandidaterna en bra inblick i vår verksamhet. De ska ju välja oss som arbetsgivare också. Vi ser det som en del av introduktionen, säger Caroline Lidholm.

När de väl säkrat det viktigaste kompetenskravet – engagemang och rätt inställning till jobbet – söker de aktivt efter olikheter. På tre områden har de gjort det till en kompetens i sig: äldre personer, människor med funktionsnedsättningar, invandrare i Sverige.

– Inom Parks and Resorts vill vi ha så stor variation som möjligt bland våra medarbetare. I fjol var den yngsta medarbetaren 16 och den äldsta 83, säger Caroline Lidholm.

En trevlig bieffekt är att folk trivs och kommer till-baka. Hälften av säsongspersonalen är ”återvändande stjärnor”.

– De är superviktiga för oss.

Mathilda Andersson, 23 år, är student och gör i år sin sjätte säsong på Gröna Lund. Hon började i butik, nu arbetsleder hon personalen i butik och spel.

– Det är fantastiskt att jobba på en arbetsplats som satsar så mycket på mångfald. Vi är alla olika och bidrar med olika saker. Det är en arbetsplats där man träffar sina bästa vänner, säger hon.

– Alla är välkomna här. Alltid.

Den som inte tycker så lär fastna i servicetestet.

ULRIKA FJÄLLBORG


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#5