Nio råd för ett lyckat distansledarskap 


2018-06-05 - Skapa en struktur för tillit och bygg en stark kultur - även på distans. Här följer nio goda råd för hur du - eller de chefer du som hr-proffs stöttar, lyckas med distansledarskap.


1. Bygg en tillitsstruktur och en distanskultur

Ibland vill inte chefer låta sina medarbetare jobba på distans för att de är rädda för att jobbet inte ska bli gjort i lika hög utsträckning som om de vore på plats. Hjälp ängsliga chefer att sätta upp en struktur för tillit: ta fram en distansarbetspolicy som tydliggör krav och förväntningar och som chef och medarbetare undertecknar. Se till att all interaktion med era distansmedarbetare bygger på och bygger vidare er unika kultur. Fundera på vilka sätt ni ska prioritera att kommunicera på för att bäst ge näring åt er kultur. Varje samtal, möte eller virtuell träff kan bli en byggsten i er starka gemenskap - om det görs på rätt sätt med lite eftertanke.

2. Tydliggör förväntningar

Beskriv och exemplifiera vad det är medarbetaren förväntas leverera. Dela kalender om möjligt. Var öppna mot varandra med vad var och en sysslar med på daglig basis, men var noga med att det handlar om informationsutbyte, inte detaljkontroll. Det bygger tillit.

3. Led som om dina medarbetare var här

De medarbetare som är på plats har naturligtvis bättre tillgång till dig som chef - vid kaffemaskinen, i korridorerna och på språng mellan möten. Se till att även medarbetare som jobbar på distans kan nå dig lätt, meddela till exempel på vilket sätt och i vilken kanal du snabbast svarar: telefon, mejl, slack eller andra kanaler?

4. Interagera dagligen

Prata med varandra på daglig basis, om det så bara är i ett enkelt chattprogram. Bygg relationen genom vardagliga samtal och fördjupa den genom att boka in regelbundna möten IRL. Se till att förutom strikt affärssnack också ge utrymme åt det personliga - lär känna dina medarbetares drivkrafter, drömmar och personliga mål och engagera dig i att hjälpa dem att utvecklas i linje med dem. Så vinner du förtroende och skapar en grogrund för engagemang. Visa att du bryr dig - och inte bara om medarbetarens bidrag och resultat.

5. Använd videons fördelar

Med dagens it-verktyg finns det ingen anledning att känna sig isolerad som distansarbetare. Använd videosamtal för de samtal som är mer krävande än enklare avstämningar. Se också till att skapa strukturer för 360-graders feedback - chefer till medarbetare, medarbetare till medarbetare och medarbetare till chef. Låt det heller inte stanna bara vid jobbet i sig, se till att fira framgångar och födelsedagar - varför inte sjunga ja må du leva på video, hela gänget på kontoret, till er födelsedagsfirande distanskollega?

6. Ansträng dig för att inkludera distansjobbaren

Visa genom handling att du bryr dig om att få distansmedarbetaren att känna sig som en i gänget. Använd videokonferensteknik för att hålla möten där alla kan se varandra. Har ni verksamhet närmare medarbetaren, se till att hen kan vara med i sammanhang på plats där.

7. Var extra tydlig med mission, värderingar, roller och resultat

Som distansarbetare missar man den dagliga interaktionen på plats. Men kultur kan byggas även på distans, det viktiga är hur det görs. Var ännu tydligare med er mission, era värderingar och vad som förväntas av medarbetarens roll i form av konkreta resultat, än du är med medarbetare på plats.

8. Strategi först, verktyg sen, processer sist

Tänker ni tillåta distansjobb? Börja då med att sätta en distansstrategi. Se därefter till att få till fungerande verktyg så att medarbetaren slipper bli frustrerad på redskap som inte fungerar, eller som bjuds in till möten som krockar. När verktygen är valda och på plats - sätt först då processerna för att använda redskapen. Till exempel hur ofta och i vilka sammanhang ni använder er av videokonferenssamtal.

9. Fokusera på resultat, inte aktivitet

För ledare med kontrollbehov kan det vara läskigt att släppa lös medarbetare utom synhåll, men vill du lyckas med detta är det fokus på resultat, inte aktivitet, som är nyckeln. Be medarbetaren om tydliga deadlines och följ upp vad som levererats till utsatt tid. Naturligtvis kan arbetssättet behöva diskuteras, men kom ihåg att det är vad som faktiskt levereras som är det viktiga.

Dessa råd kommer från affärstidningen Forbes ledarråd med chefer i olika branscher som summerat sina bästa tips för distansledarskap.

Källa: Forbes.com.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN