Mycket snack och lite verkstad


2020-03-09 - TEMA. Regeringen vill att vi ska jobba längre och utreder hur det ska gå till. Nyligen ändrades gränsen för Las till 68 år. I våra intervjuer framgår att det finns en allmänt ökad medvetenhet om frågan, men inte lika mycket händer i praktiken. Ålder är en av de vanligaste diskrimineringsgrunderna i arbetslivet.


Foto: Shutterstock.

Del 1: Få DO-anmälningar leder till åtgärder

Del 2: "Värdera äldres kunskap"

Del 3: Öppnade upp lärande för alla åldrar

Del 4: ”Måste prata utifrån att vi får möjlighet att delta”


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN