MSB: Arbetsgivaren avgör vem som är samhällsviktig


2020-03-27 - CORONAVIRUS. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut om vilken samhällsviktig verksamhet som måste fungera vid skolstängning. - Det är dock allmänna råd, och besluten ska fattas lokalt, säger Svante Werger, strategisk rådgivare på MSB.

– Om regeringen beslutar om stängning av skolan är det hemkommunen som ansvarar för det här, säger han.

Kommunen ska då informera vårdnadshavare att omsorg kan erbjudas.

– Om du har rätt till barnomsorg av det här skälet ska du meddela ditt behov till kommunen. De ska då informera dig om hur den här anmälan ska ske. Men det är inte du som enskild medarbetare som avgör om du behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten, det är upp till arbetsgivaren, säger Svante Werger.

TT


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN