Lärande måste utgå ifrån medarbetaren


2018-09-14 - Vi väljer av trygghet traditionella system för ­lärande ? men glömmer visionen och slutanvändaren. Det krävs en kulturförändring inom lärande, menar Sonja Prest, rådgivare inom learning management med digitalt fokus.


Mycket på LMS-marknaden är gammaldags och bygger på teknik med fokus på administratören. Det krävs en stor ­förändring, en kulturresa och inte bara nya systemimplementationer.
– Vi är så fast i klassiska lösningar, men vi måste börja tänka om. Det här handlar inte om att bara implementera ett system. Det är ett nytt sätt att jobba som utgår ifrån ­användarens behov i stället för ett administrativt behov, säger Sonja Prest som själv har en bakgrund inom learning och har arbetat med implementationer av learning management system (LMS). I dag driver hon rådgivningsbyrån Atom Collaboration.
Alltför många organisationer jobbar fortfarande med att trycka ut kunskap i stället för att skapa ett sug efter lärande och utveckling.
– Många har glömt den anställdas behov av stöd. Lärandet måste bli en del av vardagen.
I dag finns förutsättningarna för att faktiskt få till en ­lärande organisation på riktigt. Inte minst om vi lär av hur sociala medier får oss att vilja dela, ställa frågor och söka kunskap. En sak som att göra innehåll sökbart ser Sonja Prest som ett mycket effektivt verktyg för att främja ­lärande.
– Tänk på hur du lär dig i din vardag, du kommer på en fråga och så googlar du. Företagen behöver ta fram material som svarar på medarbetarnas frågor.
Visionen är det viktigaste, det är den som all teknik ska utgå ifrån – med användaren i fokus så att varje med­arbetare får relevant information i sin roll. Visionen ska besvara vad vi vill uppnå och vilka våra långsiktiga planer är. Allt innehåll måste kopplas till affärsmålen, det är så lärmiljön får stringens och relevans. Då blir det också lättare för cheferna att följa upp kompetensutvecklingen. Ledning och chefer behöver tydligt uppmuntra medarbetare att ta sig tid till lärande.
– Ge fem minuter om dagen till lärande. Prata om att ni har en lärkultur så får ni lättare en lärkultur, säger Sonja Prest.
Det bästa sättet att få till utbyten av best practice inom ­organisationen är att tillåta delning för alla anställda. En del kan vara oroliga för att fel saker delas.
– Vi måste våga ta den risken. Under den senaste ­kulturförändringen vi gjorde där anställda har kunnat dela kunskap i snart ett år, har vi inte haft en enda delning som kan upplevas kränkande eller negativ, säger Sonja Prest.
JENNIE JENSEN
LÄS OCKSÅ: SONJA PRESTS TIPS FÖR LÄRANDE ORGANISATIONER

JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#9