Läkarbesök kan vara skattebefriade 


2019-02-06 - Från och med 1 juli 2018 gäller ju att anställdas ­förmån av fri hälso- och sjukvård är skattepliktig. Men undantag finns förklarar vår expert Lennart Salomonsson.

Fråga:

Från och med 1 juli 2018 gäller ju att anställdas ­förmån av fri hälso- och sjukvård är skattepliktig. Finns det verkligen inte något fall när en arbets­givare kan bekosta en anställds hälso- och sjukvård utan att den anställde ska beskattas och arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter för denna förmån?

Skatteexperten svarar:

Jo då, det finns tre situationer när en anställd kan få fri sjukvård av sin arbetsgivare skattefritt. Den första situationen är när den anställde insjuknar under tjänstgöring utomlands och uppsöker en läkare där.

Observera att insjuknandet alltså ska ske under tjänst­göring utomlands. I förväg planerade sjukvårdsbehandlingar som anställda får tillgång till i utlandet i samband med tjänsteresor fungerar därför inte.

Den andra situationen när arbetsgivare kan bekosta läkarbesök skattefritt för sina anställda är när arbetsgivaren vill få en second opinion av de anställdas hälsoläge. Ett exempel kan här vara att en anställd har ont i ryggen och blivit sjukskriven i fyra veckor av sin läkare på vårdcentralen. Arbetsgivaren vill dock att den anställde besöker en ryggspecialist för att säkerställa att sjukskrivning är det bästa för den anställde i det här läget.

Detta andra läkarbesök är skattefritt. Anledningen är att arbetsgivaren här har beordrat och bekostat läkarbesöket för att säkerställa att den första bedömningen var korrekt.

Den tredje situationen när ett läkarbesök kan vara skattefritt är när det handlar om arbetsgivarens förebyggande ­arbete för att förbättra eller motverka en förändring av en sjukdom.

Ett exempel här är en anställd som har ätstörningar som gör det svårt att klara av arbetet. Arbetsgivaren kan då ­erbjuda och bekosta en skattefri behandling för att komma tillrätta med problemen.

Även om behandlingen skulle innehålla uppföljning av en läkare är det fråga om rehabilitering eller förebyggande behandling för att undvika sjukskrivning. Även läkarbesöket är därför skattefritt.

Det finns faktiskt en fjärde situation när fri hälso- och sjukvård kan vara skattefritt. Det gäller de hälsokontroller som görs inom ramen för företagshälsovården, det vill säga i arbetsgivarens arbetsmiljöarbete.

Även sådana medicinska kontroller som görs med ­anledning av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar enligt ­Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:6) är skattefria för de anställda.

LENNART SALOMONSSON


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN