Kraven på hr ökar


2018-02-20 - Vilka kompetenser behövs för att lyfta dig själv till nästa nivå, för att kunna stötta organisationen i sin resa mot ett attraktivare arbetsgivarvarumärke, lyckade digitaliseringar och annat som banar in i framtiden?


En fingervisning ger de rekryterare på Wise, K2 Search, Level Recruitment och Dreamwork som har örat mot rälsen och får veta vilka kompetenser som organisationer ­efterfrågar allt oftare.

Annika Stålhandske, seniorkonsult på K2 Search:
– Vad som kommer upp hela tiden i mina kundsamtal är att man vill ha hr-chefer som kan jobba affärsnära, ­personer som har ett närvarande ledarskap, och som är synliga och delaktiga i verksamhetens utmaningar och behov, inte en hr-chef som sitter på sin kammare.
– Man vill ha personer som är nyfikna och bra på att fånga upp vad som händer både inne i och utanför organisationen, och som är med i affärsutvecklingsarbetet och driver projekt kring kultur, attraktion och ledarskap.

Mats Kullenberg, vd på rekryteringsbolaget Dreamwork:
– En tydlig trend jag ser är att fler organisationer ser vikten av att hr flyttas in i ledningsgruppen och även in i styrelsen. Förmågan att kunna se behoven, initiera och stötta snabba, genomgripande förändringar ur ett affärsperspektiv, kommer upp gång på gång.

Åsa Nygårds på Level Recruitment:
– Man vill ha in personer som utgår från frågan ”Vilka behov ser vi nu och framöver?” snarare än att titta i loggboken för att se när det är dags att uppdatera till exempel en anställds utvecklingsplan.

För att utveckla verksamheten, skapa ett attraktivare arbetsgivarvarumärke och lyckas med digitaliseringen, räcker det inte med gamla processer.
Här behövs – utöver kunskap om dessa ämnen – kapacitet när det gäller innovation, samarbeten över gränser och att arbeta agilt.
Även personer med uppdaterad örnkoll på arbetsrätten är också hett eftertraktade. Då blir det lättare att navigera i samband med förändringar och att hantera frågor som ”Får vi göra så här?” eller ”Vilka anpassningar krävs för att vi ska kunna genomföra x, y och z?”. ?

KRISTIAN BORGLUND


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#3