Längre medellivslängd ger högre pensionsålder


2019-06-05 - Regeringen föreslår att en riktålder för pensionssystemet ska vara beroende av medellivslängden. Riktåldern höjs om medellivslängden ökar och den ska precis som prisbasbeloppet bestämmas år för år.

Det nuvarande pensionssystemet beror på de förutsättningar som gällde 1994. Då var den genomsnittliga återstående livslängden vid 65 års ålder 19,8 år för kvinnor och 16,0 år för män. Den förväntades öka och plana ut till 20,3 år för kvinnor och 17,5 år för män efter 2020. Men medellivslängden har sedan 2004 ökat mer än vad som förutspåddes.

Med samma pensionsålder som tidigare innebär den ökande medellivslängden att de intjänade pensionsrätterna ska betalas ut under en längre tid med lägre inkomstgrundande pensioner som följd.

Det är bakgrunden till att regeringen vill föra in ett nytt åldersbegrepp för pension i propositionen ”En riktålder för pensioner och följsamhet till ett längre liv”, 2018/19:133. Riktåldern ska beräknas för varje år. Regeringen föreslår också att åldern för när inkomstgrundad ålderspension tidigast får tas ut höjs från 61 år till 62 år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2019.

ELISABET ÖRNERBORG

Artikeln har tidigare varit publicerad på lag-avtal.se


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN