JO kritisk mot

Bolagsverkets rekrytering


2018-11-21 - Att behöva ange ålder och kön vid en jobbansökan och dessutom bli uppmanad att ladda upp ett porträttfoto är olämpligt. Det anser JO som är kritiska i beslutet.


I Bolagsverkets ansökningsformulär ska den arbetssökande uppge födelsedatum och kön. Den som söker jobb uppmanas även att ladda upp en bild. Justitieombudsmannen, JO konstaterar att det kan finnas godtagbara syften med att efterfråga ålder och kön. Det kan till exempel handla om att samla in statistik. JO anser att Bolagsverket borde informera de arbetssökande om syftet med att ta in de uppgifterna. Att uppmana kandidaten att ladda upp en bild är direkt olämpligt anser JO som har svårt att se vilken nytta Bolagsverket kan ha av en bild.

I sitt beslut skriver JO att ”en myndighet som använder ett ansökningsformulär bör säkerställa att formuläret är utformat på ett sätt som förmedlar att myndigheten vid rekrytering fäster avseende endast vid sakliga grunder och på ett sätt som undviker hantering av fler personuppgifter än nödvändigt.”

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN