Hur värderas den privata trängselskatten?


2018-03-05 - FRÅGA EXPERTEN: På vårt företag finns fem förmånsbilar. De anställda använder dem för resor både i tjänsten och till och från arbetet. Vi förstår att förmån av fri trängselskatt för privata resor med förmånsbil, till exempel just resor till och från arbetet, är skattepliktig från och med den 1 januari 2018. Skatten ingår alltså inte längre i bilförmånsvärdet. Men hur räknar vi fram det skattepliktiga förmånsvärdet när bilarna ju används för både tjänsteresor och arbetsresor?


Skatteexperten svarar

Den totala trängselskatten för bilen en viss månad måste delas upp i en del som avser tjänsteresor och i en del som avser arbetsresor. Det finns två sätt att göra denna uppdelning.

Enligt det första sättet, som är det enklaste, proportioneras trängselskatten per dag utifrån avin från Transportstyrelsen. Där framgår också antalet passager.
Om då, vid en jämförelse med den anställdes körjournal en viss dag, till exempel fyra passager av totalt 20 avser tjänsteresor uppgår det skattepliktiga förmånsvärdet den dagen till 16/20 av beloppet. Dagsvärdena summeras och utgör förmånen för månaden.

Beräkningen kan bli ”fel” eftersom den inte tar hänsyn till de olika skattebeloppen för trängselskatten beroende på när under dagen betalstationerna har passerats. Enligt det andra sättet, som kräver lite mer, måste en mer detaljerad passageinformation beställas hos Transportstyrelsen eller hämtas via en e-legitimation. Av informationen framgår varje passage av en betalstation med både tidpunkt och skattebelopp. Vid en jämförelse med den anställdes körjournal kan här alltså den exakta trängselskatten för tjänsteresorna räknas fram. Det resterande beloppet den månaden blir då det skattepliktiga förmånsvärdet.

Observera att Transportstyrelsen gallrar bort denna detaljerade information 67 dagar efter det att skatten har betalats. Om denna metod för beräkningen används är det därför viktigt att informationen sparas.


LENNART SALOMONSSON
Expert på förmånsbeskattning,
Tholin & Larsson.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#3