Hur påverkas hr av blockkedjor?


2019-06-03 - HALLÅ DÄR. Blockkedjor har potential att i grunden förändra hur vi ser på tillit och hur vi gör affärer inom näringslivet. Och det kommer i allra högsta grad påverka hr:s arbete. Det menar Judith Wolst, digital strateg och författare.

– Blockkedjor är ett av de mest hajpade begreppen just nu och har potential att i grunden förändra hur vi ser på tillit och hur vi gör affärer inom näringslivet. Blockkedjor är en relativt ny teknik där information såsom kontrakt, dokument och bilder blir omöjliga att förstöra eller manipulera. Tekniken har kallts för ”The internet of trust” och för hr kommer tekniken på flera olika sätt att underlätta i arbetet.

– Ett första område handlar om verifiering av utbildning och arbetserfarenhet hos kandidater där cv:n och Linkedin som det ser ut i dag kommer att bli förlegade. Universitetet MIT i USA ger exempelvis i dag ut sina examensbevis via blockkedjeteknik och gör därmed förfalskning omöjlig. Ett annat exempel är möjligheten att jobba med smarta kontrakt med frilansare och tillfällig personal och som gör samarbeten både enklare och säkrare för båda parter. Mitt sista exempel handlar om automatisering av ­löneutbetalningar där information om medarbetares sjukfrånvaro och annat sparas i block­kedjan.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN