Hur är du som lyssnare?


2019-01-21 - Ingen är enbart en typ av lyssnare, men tyngdpunkten ligger ofta på ­någon typ. Tuula-Riitta Välikoski, docent i rättsalskommunikation listar fyra slags lyssnare.

Människoinriktad

* Fokuserar på människan, bryr sig om andras känslor och gemensamma intressen.

* Startar dialog med andra.

* Kritiserar sällan lyssnaren.

* Kan leva in sig för mycket.

Innehållsinriktad

* Fokuserar på argument och innehåll.

* Mottar gärna utmanande information och värderar den mångsidigt ­innan hen bildar sig en uppfattning.

* Hen kan skrämma diskussions­partnern med kniviga frågor.

* Tar tid på sig för att bilda sig en ­uppfattning och ta ett beslut.

Aktivitetsinriktad

* Vill att talaren snabbt ska komma till pudelns kärna, ger tydlig respons på förväntningarna på samtalet och koncentrerar sig på att förstå saken som diskuteras.

* Blir otålig med en långsam talare.

* Kan verka överkritisk.

* Ser inte känsloaspekten som ­betydelsefull i diskussioner.

Tidsinriktad

* Föredrar snabb kommunikation som håller tidtabellen och definierar gärna tiden hen är beredd att sätta ner på ett samtal.

* Kan begränsa kreativiteten med tidsgränser.

* Avbryter lätt en talare som drar ut på tiden. Kan ha svårt att koncentrera sig på att lyssna om talaren drar ut på tiden.

JONNA SÖDERQVIST


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN