Hr-direktörer på särskilt regeringsuppdrag för lärande


2020-03-01 - Regeringen har skapat fyra samverkansprogram för att tillsammans med näringsliv, akademi och civilsamhället prioritera gemensamma samhällsutmaningar. Initiativet är en del av januariavtalet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. I en av grupperna finns tre hr-direktörer med.

I varje grupp ingår ett 20-tal ledamöter som ska bistå med innovativa lösningar inom fyra områden; den digitala strukturomvandlingen i näringslivet, hälsa och life science, näringslivets klimatomställning och kompetensförsörjning och lärande.

I samverkansgruppen för kompetensförsörjning och livslångt lärande är tre hr-direktörer med. Det är Katarina Berg, chief Human Resources Officer, Spotify, Hanna Fager, senior Vice President, Human Resources, Volvo Car Group och Jonas Wettergren, VP & Head of Human Resource, Combient group.


Jonas Wettergren, Combient, Katarina Berg, Spotify och Hanna Fager, Volvo Car Group har utsetts av regeringen för att vara med i samverkansgruppen för kompetensutveckling och livslångt lärande. Foto: Jonas Wettergren, privat. Katarina Berg, Karina Ljungdahl/TT. Hanna Fager, Sören Håkanlind.

Personal & Ledarskap har talat med Jonas Wettergren.

Hur kommer det sig att du är med i den här samverkansgruppen?

- Meningen är att hitta ett representativt genomsnitt av svenskt näringsliv. Jag tror att jag är invald av två skäl, dels på grund av min roll på Combient som ansvarig för hr och dels för att jag driver hr-frågorna i Combients nätverk. Vi arbetar med 30 av de största bolagen i Norden och omfattar 700 000 anställda genom de bolagen.

Vad ser du framför dig?

- Talang, kompetensförsörjning och up- och reskilling är frågor som vi kommer jobba med men också hur vi ska se på Sveriges utbildningssystem och på kompetensbristen. Det som blir intressant här är att vi får perspektiv från alla håll i samma rum, det handlar både om samhällets och om näringslivets behov. Vi kommer behöva våga tänka om och skapa något som fungerar och är görbart.

När det är många som är med kan det vara svårt att landa i något konkret?

- Jag tror att inom näringslivets olika delar kommer vi kunna ta del av de idéer vi kommer på i olika hög grad. I gruppen finns ju representanter från till exempel företag, myndigheter, fackförbund, högskola och universitet. Bara det faktum att vi lyfter de här frågeställningarna mellan varandra tror jag gör att vi kan ta större kliv framåt än om vi hade gjort det var och en för sig.

Hur ofta och under vilka former kommer ni att träffas?

- Vi ses nästa gång om två veckor och sedan ska vi ses fysiskt fyra till fem gånger till under året. Mellan de stora mötena ska vi jobba i mindre arbetsgrupper. Jag tror att alla behöver delta aktivt, det räcker inte att bara vara med och lyssna i gruppen.

Finns det någon särskild fråga som du vill driva?

- Jag vill driva på rörlighet i utbildningar på universitet och högskola. I näringslivet vet vi om behoven de kommande fem åren. Men så kan det vara så att vi om två-tre år behöver en helt annan kompetensbas. Då måste universiteten kunna utbilda för det. Om Sverige ska kunna konkurrera globalt behöver vi fortsatt kunna skapa innovationskraft genom att vi forskar och utbildar i framtidens teknik och teknologier.

Har ni några tydliga mål ni ska uppnå?

- Vi ska sätta målen tillsammans med representanter från näringsdepartementet. När vi alla funderar på vad vi själva vill få ut av att vara med i den här gruppen tror jag att den diskussionen leder oss in på vad vi faktiskt behöver göra.

Vad tror du att du som hr-direktör kan bidra med?

- Jag kommer bidra med inblick i svensk industris behov av kompetenser och de delar vi behöver jobba med. De bolag jag arbetar med i Combient innehåller mer än 10 procent av den arbetsföra befolkningen i Sverige. De är beroende av att de företagen behåller en global konkurrenskraft.

När tror du att ert arbete mynnar ut i någon konkret förändring?

- Det kommer ske kontinuerligt. Inte förrän vi kommit till slutet av träffarna kommer vi kunna dokumentera vad vår omvärldsbevakning resulterat i. Näringslivsministern är intresserad av att följa arbetet nära och regeringen vill verkligen lyssna på oss och ser detta som ett sätt att göra Sverige konkurrenskraftigt i ett globalt perspektiv. Vi kommer behöva prata om lagstiftning och vad vi behöver göra för att få in och ta tillvara kompetens från andra länder, höja kompetensen och attrahera och anställa för att vara innovativa.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN