Hr-chefen som vägrar väggen är årets vardagshjälte 

 


2019-08-06 - Maria Ergül är den tidigare hr-chefen som efter att själv ha drabbats av stressrelaterad ohälsa startade den ideella föreningen Vägra väggen. Nu prisas hon för sitt arbete med utmärkelsen Årets vardagshjälte.

Grattis Maria Ergül - du är utsedd till årets vardagshjälte* i Västerås. Berätta om utmärkelsen?

- Tack, det känns fantastiskt att få bekräftelse på att det man ägnar så mycket tid åt både uppskattas och gör skillnad. Sedan ungefär ett år tillbaka driver jag den ideella föreningen Vägra väggen med vision om att bidra till en mer öppen dialog kring psykisk ohälsa, framförallt stressrelaterad. Idag når jag ut till tiotusentals medborgare och har fått utmärkelsen för den skillnad jag gör i människors vardag i modern tids främsta arbetsrelaterade sjukdom. Jag får dagligen meddelanden från anhängare till Vägra väggen som berättar att jag gjort skillnad i deras vardag.

Hur arbetar du mot stressrelaterad ohälsa?

- Syftet med organisationen är att sprida information och kunskap för att bryta tabu och ordna träffar för drabbade för att skapa en gemenskap. Framför allt arbetar vi förebyggande för att säkerställa att vi tar kontroll över stressen och inte tvärtom - som det är idag. Vi måste börja prata om psykisk ohälsa på samma sätt som fysisk ohälsa för att göra det möjligt att våga söka hjälp och bli räddad i tid. Utmattning är en sjukdom som är ett resultat av det prestationssamhälle vi kommit att skapa. Utmattning är ett strukturellt problem som måste hanteras på samhällsnivå.

Du har själv varit hr-chef och utbränd. Vilka insikter vill du skicka med till andra hr-proffs?

- Att inte alltid vara bekväm i ledningsgruppen, våga ställ krav på ledningen att arbeta förebyggande med de här frågorna. Säkerställ att hälsa finns på ledningens agenda och inte bara som en slide i en maffig powerpoint-presentation utan som en faktisk punkt med mål som går att följa upp. Endast då säkerställer man att arbetet blir gjort. Dessutom: ta inte din energi för givet. Det finns ingen som är immun mot stress. Receptet för hållbarhet är daglig dos av återhämtning

Tycker du att hr har tillräckligt bra kunskaper och verktyg för att hantera stressrelaterad ohälsa?

- Kunskapen är väldigt blandad beroende på vem det är. En del är mer intresserade än andra och har därför mer insikt. En del har kommit i kontakt med stress och utmattning själva och är därmed mer pålästa. Generellt så tror jag att kunskapen hos hr kan bli mycket större, framförallt vilken roll man bör ta i det förebyggande arbetet och metoder för hur man faktiskt arbetar.

Vad tror du behövs mer?

- Hr behöver kliva fram och ta plats i affären. Inse vilken skillnad ett proaktivt hr-arbete kan göra för att påverka företagets resultat. Många fastnar i administration och backoffice vilket enligt mig är gammaldags hr. När det gäller arbetet med stressrelaterad ohälsa så tror jag att man behöver tänka större än bara stress, mer kring psykisk ohälsa överlag. Hur skapar vi en hållbar psykosocial arbetsplats? Det borde vara en stående punkt på ledningsagendan.

- För att hr ska lyckas med det arbetet krävs det initialt större samverkan med företagshälsovården. Man ska våga ställa krav på företagshälsovården för annars blir det samspelet lätt reaktivt. Hr och chefer behöver utbildas i vad stress faktiskt är och vad som framkallar det, för att veta hur man ska sätta upp arbetet för att kunna förebygga. Jag ser hr som kravställare i frågan.

Fotnot: Årets vardagshjälte är ett pris som delats ut i Västerås av lokaltidningen VLT sedan 2009, vinnaren av priset röstas fram av folket i Västerås.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN