Hr behöver lära mer om it-säkerhet


2019-10-07 - TEMA. Sveriges hr-­förening ser ett ökat intresse för och behov av kunskapslyft inom dataskydds- området för hr.

Hr-data inom alla områden behöver hanteras med hög säkerhet, menar Manne Didehvar, föreningens generalsekreterare.

– Ett tydligt exempel på behovet av utbildningsinsatser var när vi blev nedringda i samband med att den nya dataskyddsförordningen gdpr skulle träda i kraft i maj 2018.

Han anser att hr har ett stort ansvar för datasäkerheten, inte minst ur ett förtroendeperspektiv.

– Vi har ett centralt ansvar som ägare, beställare och kravställare av olika system och tjänster kopplade till vårt ansvarsområde i verksamheten. Detta är inget som vi vare sig vill eller får outsourca.

Ansvaret kräver kontinuerlig kompetensutveckling för hr själva. Digitaliseringstakten och förändringarna i lagar och förordningar ställer höga krav. Vidare ser Manne Didehvar att hr har en viktig roll i att bygga upp sunda värderingar och beteenden bland medarbetarna. Hr kan driva kulturförflyttningen mot mer säkerhet, men ansvar måste alla ta.

– Att bygga en sund företagskultur, och det gäller förstås även säkerhetskultur, är ett ansvar som vilar på allas axlar och inte bara på hr-funktionen. Alla ­behöver hjälpas åt för att bygga en långsiktigt hållbar säkerhetskultur.

JENNIE JENSEN

Läs också:

Hr är måltavla för cyberattacker

Håll koll på riskerna med molnlösningen

"Var hälsossamt paranoida"

Hr:s ansvar. Utbilda medarbetarna i säkerhet


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN