Hr behöver 

ett nytt mindset


2018-02-20 - KRÖNIKÖREN: Hr är en bransch som åldrats mindre som ett vin och mer som en avokado. När jag tänker på branschen och hur den svarar mot nutiden så får jag en sinnebild av Max von Sydow som springer Gatloppet i Gladiatorerna. Jag blir därför inte bara glad, utan polka-glad av att det sker en ideologisk och teknologisk förändring inom mitt skrå mot något meningsfullt. Det händer mycket just nu, fort!


KRÖNIKÖREN: Hr är en bransch som åldrats mindre som ett vin och mer som en avokado. När jag tänker på branschen och hur den svarar mot nutiden så får jag en sinnebild av Max von Sydow som springer Gatloppet i Gladiatorerna.
Jag blir därför inte bara glad, utan polka-glad av att det sker en ideologisk och teknologisk förändring inom mitt skrå mot något meningsfullt. Det händer mycket just nu, fort!
Låt oss börja med titeln hr, Human Resources. Jag har alltid irriterat mig på hur distanserad den titeln är. Den får en att tänka på hur robotarna kommer titulera oss när de tagit över planeten och förslavat oss. Det är bra att allt fler väljer att kalla sig för något med ”People” eller ”Culture” i stället.
Utöver namnet är det mer som är under luppen. Många av testmetoderna som används skapades av män med stora skägg och tyska efternamn i början av 1900-talet (när världen tyckte att frenologi var bra och att kvinnor inte skulle ha rösträtt). Metoderna saknar vanligtvis vetenskaplig grund och är ungefär som magi. Allt fler företag ratar nu detta till förmån för evidensbaserade metoder som Big Five.
Alla hr-sammankomster i dag består av att någon säger ”Vi måste digitalisera”. Alla nickar (och undrar om någon kan förklara vad det betyder i kaffepausen). Främst ger det digitala kortare processcykler. Bra system för medarbetarundersökningar kan se statistiska mönster och återge ändringar i upplevd arbetsbelastning som snabbt kan hanteras innan de blir ett reellt problem.

Även interaktivitetsdesign verkar ha kommit i kapp, för nu finns system för personaladministration som inte ser ut som en påse med skridskor. Faktum är att mjukvara för hr är ett av de hetaste investeringsområdena just nu.
Värdekedjan för attraktiva arbetsgivare har ändrats. I dag är de starkaste arbetsgivarna kulturdrivna. Den perfekta arbetsgivaren är inte den som ger dig mest på banken. Snarare tvärtom. Ett signum för douchiga arbetsgivare är just att de betalar höga löner (eftersom de inte har något annat att spela med). Sitter du i en ledningsgrupp och anser att kultur är ett flummigt periferiämne så bör du lämna din plats eller din åsikt, för du är skadlig för bolaget.
Det har skett en tydlig omställning kring vad en skicklig hr-person gör. Första generationen hr handlade om att se till att jag fick min lön till rätt konto, den andra om att ge mig karriärvägar och bedöma min prestation. Nu handlar hr om att ge mig ett syfte och en kultur. I mitt jobb är det mer värt att jag kan genuint återge bolagets värdegrund med övertygelse än att jag kan administrera friskvårdsbidrag inom tre arbetstimmar.

Oavsett hur kallt och kliniskt det digitala kan uppfattas är det trots allt en humanistisk förändring. Personal är så mycket mer än signaler i fiberoptiska kablar. En pulsad personalundersökning på veckobasis blir som ett digitalt nervsystem som vi kan använda för analoga åtgärder (som dialog människa till människa)
Hur du ställer dig till allt det här är ett val. Framtiden som jag ser den är så ljus att jag behöver solglasögon.
Mina krönikor här i Personal & ledarskap ska handla om just detta – hur ett nytt hr-mindset kommer att lyfta organisationen.

LINUS JONKMAN
Personalchef, författare och föreläsare.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#3