Hon ser nya sanningar i Ericssons statistik


2018-08-07 - People analytics hjälper Ericsson att ta rätt beslut. Maria Chermanne är en av tolv medarbetare som genomför analyserna.


Foto: Sanna Percivall

Vad kostar en anställd i Nederländerna? Varför är personalomsättningen högre i en viss region, och hur går det med mångfaldsarbetet? Det kan Maria Chermanne, head of workforce planning och analytics, ta fram.

– Vi tar fram underlag för att kunna fatta beslut baserat på riktig fakta och inte på intuition, säger Maria Chermanne.

Ericsson har över 100 000 medarbetare och för sex år sedan infördes ett större hr-system. Anställningstider, typ av tjänst, rörlighet, ålder, kön och nationalitet är några av de parametrar som registreras. När systemet var nytt tog Maria Chermanne och hennes kolleger fram rapporter och siffror för att visa vad som var möjligt att göra. I dag besvarar de mest förfrågningar.

– Det vanligaste är att cheferna vill ha en nulägesbild, en överblick över hur det ser ut. Som hur många ingenjörer vi har i ett visst land. Men det kan också vara en djupdykning i varför det är hög personalomsättning i en viss enhet. Då måste man väva ihop personaldatabasen med annan -intern information eller omvärldsinformation.

Med hjälp av olika modeller kan systemet ta fram både varför personalomsättningen är hög och vad den kostar. De tittar på kostnader för förlorad kunskap och kostnaden för att rekrytera och lära upp en ny medarbetare.

Analyserna kan också handla om att se om Ericssons aktiviteter och utbildningar i mångfaldsfrågor har gett resultat.

– Om vi ser att det är väldigt få kvinnor som nyrekryteras kan det vara något vi behöver lyfta. Vi kartlägger också hur generationsspannet ser ut och spridningen av nationaliteter i ledningsgrupper och rekryteringar.

De försöker också förutspå hur arbetsstyrkan kommer att se ut om några år genom att utgå ifrån en genomsnittlig personalomsättning och pensionsavgångar.

En analys kan ta allt från en minut till 20 timmar. Vissa analyser görs av statistiker, men de flesta gör Maria Chermanne själv. Uppdragen kommer från chefer i organisationen och den globala koncernledningen. Ett sådant uppdrag fick de inför Ericssons omorganisation förra året. Då var Maria Chermanne med och tog fram underlag för hur chefsstrukturen skulle se ut.

– Målsättningen var att minska antalet chefslager för att effektivisera i beslutsleden. Vi utgick ifrån hur det optimalt ska se ut och undersökte sedan antalet lager av chefer, storleken på team och hur många direktrapporterande cheferna hade.

Just nu försöker de se samband mellan medarbetardata och effektivitet.

– Man kan vänta sig att effektiviteten går ned om man har hög personalomsättning. Eller om man har många nya. Vi vill också undersöka om det kan finnas en ideal sammansättning i gruppen, som med folk med olika lång anställningstid och olika kompetensnivåer. Vi vet ännu inte vad vi kommer att hitta, säger Maria Chermanne.

Hon betonar att de analyserar aggregerad data, alltså sammanslagen data, och aldrig tittar på individnivå. När hr-systemet infördes för sex år sedan var skydd av personuppgifter en viktig faktor. Sedan ett år har Ericsson både globala och regionala team med jurister, hr, it och säkerhetsansvariga i ett särskilt gdpr-program.

– Utbildning i data privacy är numera obligatorisk för alla anställda, och Ericsson har fler specialister som arbetar med frågan än förut. Det är ett arbete som pågar kontinuerligt.

Gör så här

  • Bestäm syftet med att analysera medarbetardata. Koppla det till affären, till strategier, till vad det är ni vill göra. Var noga med kvaliteten. Utan korrekt grunddata blir resultatet otillförlitligt.
  • Bygg in kvalitetskontroller i systemet, som att vissa fält måste fyllas i.
  • Tänk på presentationen, koppla det till syftet. Var noga med att förklara det du ser.

JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#8

LEDIGA JOBB