Hon anställde en psykopat

 

2019-06-10 - TEMA - Antisociala beteenden. Det började med en helt vanlig rekrytering av en säljare. Men inom bara några månader märkte vd:n Marlene Jegeborn att någonting var fel. Väldigt fel.

Rekryteringen skedde enligt konstens alla regler. Kandidaten matchade kompetenskraven, referenserna var goda och kandidaten gav ett väldigt trevligt intryck. Men väldigt snart efter att den nya säljaren hade börjat, förändrades det lilla företaget.

Kulturen, som hade präglats av öppenhet och tillit, blev annorlunda. På huvudkontoret, där den nya säljaren var placerad och där ett tjugotal personer arbetade, blev det allt tystare i fikarummet. Stämningen kändes tryckt.

Säljaren använde sig av härskartekniker, översittarbeteende och lämnade kommentarer som chockade kollegorna, men kunde samtidigt också vara väldigt charmerande i andra stunder. Den genuina samhörigheten var försvunnen. Det fanns ett obehag. Människor var ledsna. För Marlene Jegeborn som var vd i bolaget blev det som tydligast under en bilresa mot ett kundbesök. Hon körde, den nya säljaren satt bredvid och sa plötsligt: "Vet du vad som är det effektivaste sättet att döda en människa medkniv? Man skär här, på låret. Det går aldrig att stoppa blodflödet."

Det här var bara ett av många liknande utspel. Bland annat nämnde säljaren vid flera tillfällen sina kopplingar till ett ökänt MC-gäng och om sin tillgång till vapen. En specifik avdelnings medarbetare var särskilt hårt ansatta av den nya säljarens härskartekniker. De kände sig förminskade, nedtryckta och ledsna.

- Jag kände för mina medarbetares skull att jag var tvungen att göra någonting, men att jag inte kunde lösa det här själv, säger Marlene Jegeborn.

Hon vände sig därför till en psykolog och beteendevetare som var specialiserad på att hjälpa organisationer. För att få en bild av situationen beslutade hon tillsammans med psykologen om att genomföra djupintervjuer med alla medarbetare. På så vis skulle ingen enskild pekas ut, men mönster skulle kunna urskiljas. Någon vecka senare hade alla intervjuer genomförts och psykologen kunde konstatera att det var just den nya säljarens handlingar som var problemet och att beteendet kunde klassas som antisocialt eller psykopatiskt.

I det här läget ställdes Marlene Jegeborn inför tre val: Hon kunde försöka förändra säljarens beteende. Hon kunde säga upp den anställda av personliga skäl. Eller köpa ut medarbetaren. Men att behöva konfrontera den nya säljaren med att det var hens antisociala beteenden som störde hela organisationen, kändes högst riskabelt, givet personens tidigare hotfulla beteende.

- Du kan inte resonera med en sådan här persons förnuft eller känslor eftersom hen saknar empatisk förmåga och självinsikt, säger Marlene Jegeborn.

Exakt hur processen gick vidare kan vi av sekretesskäl inte gå in på här, men i grova drag blev lösningen att försöka skapa en mer inkluderande stämning så att det skulle bli bättre för alla. Med tiden blev stämningen lite bättre och i samband med det kom den nya säljaren och sade upp sig själv eftersom förbättringen för alla motverkade den nya säljarens önskan att söndra och härska.

- Det var som att en blöt filt drogs bort, säger Marlene Jegeborn.

I samband med att säljaren slutade bröt sig någon in och tog alla säljarens dokument. Dessutom hittade Marlene Jegeborn grovt nazistiskt material när hon städade säljarens skrivbord.

- Säljaren lämnade oss för ett annat företag. Man kan kanske tycka att man har ett ansvar där att varna nästa arbetsgivare, att ta det samhällsansvaret, men det går inte.

Skälet, menar Marlene Jegeborn, är risken att personen då skulle kunna komma tillbaka med onda avsikter.

För Marlene Jegeborn gav erfarenheten med den nya säljaren obehagliga men viktiga lärdomar, vilket hon också fått bekräftat vid samtal med många rekryterare i efterhand. Inga rekryteringssprocesser visar om kandidaten har en sådan här personlighetsstörning. Inga självskattningstester avslöjar en sådan person, tester som visar personlighetsstörning görs enbart av psykologer. Och referenterna kommer aldrig att ge dig en varning.

- Mitt råd till den som råkar ut för en sådan här medarbetare är att agera skyndsamt och att vända sig till en professionell expert. Lekmän ska inte använda begreppet psykopat lättvindigt.

För att lindra konsekvenserna av ett sådant här beteende behöver man som arbetsgivare se till att bygga en tillitsbaserad kultur där medarbetare känner förtroende att komma till ledningen om något inte står rätt till, tror Marlene Jegeborn.

- Tack vare att vi hade jobbat med individutveckling genom UGL och feedback för alla och med att skapa en öppen kultur kunde vi se det här tidigt. Det blev tydligt att någonting var fel när det plötsligt blev tyst i organisationen.

Hela processen från anställning till uppsägning tog bara 6 månader.

- Det är extremt kort tid för att avyttra en psykopat, enligt andra chefer jag talat med som upplevt effekterna av att ha anställda med asociala beteenden.

Idag säger sig Marlene Jegeborn ha utvecklat en känslighet för att snabbt känna igen ett stört beteendemönster. Hon lovade sig själv i samband med mötet med den nya säljaren att inte låta erfarenheten färga hennes i vanliga fall tillitsfulla människosyn. Skulle hon möta en psykopat igen vet hon vad hon ska göra.

- Det finns ingen patentlösning, men man måste agera snabbt, ta in extern hjälp och våga undersöka situationen. Det är otroligt obekvämt att hantera en sådan situation, men kostnaden för att ha en sådan person anställd är skyhög.

JENNIE JENSEN

FAKTA: Psykopaten – charmör och mardröm

Psykopati är en personlighetsstörning som ingår i det som brukar kallas den mörka triaden där även narcissism (storhetsföreställningar om den egna personen) och machiavellism (svekfull, bedräglig och avsaknad av moral) ingår.

Personer med antisociala drag och psykopati framstår som kalla och hänsynslösa och kan vid provokation bli våldsamma. En psykopat utmärker sig genom ett impulsivt, ­ansvars- och hänsynslöst beteende gentemot andra männi­skor. Beteendet behöver inte vara olagligt, eftersom psykopati inte räknas som en allvarlig psykisk störning i lagens mening.

Antisociala och psykopatiska personlighetsdrag förekommer hos uppskattningsvis 3 procent av männen och 1 procent av kvinnorna. Bland de som döms till fängelse är ­andelen över 50 procent. Till problematiken hör en grandios självbild, låg eller obefintlig förmåga till empati och ett känsloliv som domineras av vrede. Det skriver Psykologiguiden.se.

Christina Davisson som skrivit boken "Har du en psykopat på jobbet?” varnar för att psykopatens agerande kan leda till kompetensflykt, kvalitetsförsämring och produktionsbortfall.

Läs också:

Organisationspsykologen: Förebygg med tydliga spelregler
Arbetsrättsexperten: Bevisbördan ligger på dig


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN